Snart dags för frihandel med Japan

Värmländska företag kommer få bättre tillgång till den japanska marknaden när Frihandelsavtalet med Japan, Economic Partnership Agreement (EPA), träder i kraft 2019.

Det här innebär nya möjligheter för alla europeiska företag på den japanska marknaden och vice versa. I och med att frihandelsavtalet är klart så går det nu att förbereda sig och lägga upp strategin inför starten 2019.

I korthet innebär det att:

  • Tullar avvecklas för de flesta varor
  • Europeiska företag får förbättrad tillgång till Japans marknad för offentlig upphandling
  • Japan har åtagit sig att använda internationella standarder och globala riktlinjer i större utsträckning
  • Avtalet underlättar också för affärsresenärer

Kommerskollegiums Japanportal finns frågor och svar och mer information om vad det innebär.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail