Stålkvoter kan ta slut

När halva tiden gått för EU:s provisoriska skyddsåtgärder för stål har kvoterna utnyttjats över 50 procent för sex produktkategorier. När kvoterna är slut kommer extratullar på 25 procent att tas ut.

De produktkategorier som i första hand riskerar att ta slut och som utnyttjats till mer än hälften är:

  • Valstråd, olegerad och annan legerad. Kvoten utnyttjad till 60 procent.
  • Spont. Kvoten utnyttjad till 57 procent.
  • Ihåliga profiler. Kvoten utnyttjad till 56 procent.
  • Andra produktkategorier där kvoterna utnyttjats till mer än 50 procent är armeringsjärn, gasrör och rostfri valstråd.

Läs mer på Kommerskollegiums webbplats >>

Kontaktperson

Henrik Kihlström
072-508 41 74

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail