”Styrelsens sammansättning ska spegla företagets behov”

2015 fick hon utmärkelsen Årets styrelseordförande 2014 i Norge. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist på Fräjdin & Hellqvist vet hur ett framgångsrikt styrelsearbete går till.

– Det handlar om att se vad som gör skillnad i strategiska beslut – och våga satsa.

I snart 30 år har Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist arbetat med styrelsearbete i stora koncerner och börsnoterade bolag.

– Att engagera mig i styrelsearbete har gett mig en enorm inblick i bolagets affärer och jag har fått lära mig många nya områden. Det är väldigt roligt att förstå affärsidén, gå in i nya marknader och se bolagen växa, säger Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.

Är till för företagen

Styrelsens uppgift är att svara för bolagets organisation och förvaltning, men dess viktigaste roll är att fokusera affärsverksamheten på ett så bra sätt som möjligt. För att lyckas med sitt uppdrag finns det en rad saker att tänka på, menar Ulla-Britt.

– För det första behöver styrelsen förstå att deras roll inte är att lägga sig i det operativa arbetet, utan ansvara för bolagets strategi. Finns det värdefulla operativa erfarenheter hos någon ledamot kan dessa med fördel lämnas direkt till bolagets vd, utanför styrelsemötet. Det också viktigt att styrelsen förstår att den arbetar för företaget och inte för någon enskild ägare.

Även om styrelsen är ägarnas förlängda arm, är det viktigt att förstå innebörden av att välja in rätt personer i styrelsen.

– Det handlar om att ha rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. Personerna i styrelsen ska spegla bolagets behov. Något som så klart förändras beroende på vilken fas bolaget befinner sig i. Jag hör ibland att man vill ha bra personer i sin styrelse, personer som har gott rykte. Men det handlar inte bara om att vara bra, det viktiga är att det är rätt kompetens för just det bolaget.

Styrelse inte alltid det bästa

Det är mycket att tänka på för att få till en styrelse som verkligen gör skillnad för företaget utveckling. Men det finns också saker att ta ställning till innan man tar på sig ett styrelseuppdrag. Viljan att bidra och utveckla bolagen behöver inte alltid leda till ett styrelseuppdrag. Som ledamot i en styrelse behöver man bland annat förstå det personliga ansvar man har som styrelseledamot enligt bland annat aktiebolagslagen (ABL), årsredovisningslagen (ÅRL) och, bokföringslagen

– I en del mindre företag säger ägarna att de ska ha externa styrelseledamöter, men jag skulle säga att i en del små och medelstora företag kan det faktiskt vara en framgångsfaktor att istället satsa på en bra advisory board, eller externa rådgivare. Ett annat alternativ är att vara att ta in en adjungerad person med yttranderätt men utan rösträtt.

Intresse är en bra början

En karriär som styrelseproffs var inget Ulla-Britt valde själv.

– Det här är inget man planerar för att bli, det börjar oftast med en fråga.

Men finns det något bra sätt att lära sig styrelsearbete?

– Är du intresserad kan du börja vara med i en ideell förening eller engagera dig i en bostadsrättsförening. I en ekonomisk förening är styrelsearbetet i stort likt arbetet i ett aktiebolag, så det är också en bra start. Dessutom behöver du ha ett stort intresse för att utveckla affärer, och visa att du är intresserad av att bidra. Det finns många bra kurser om styrelsearbete, böcker att läsa och du kan hitta mycket bra kunskap på internet.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail