Tack för ännu ett fantastiskt år!

Vi riktar ett stort tack till er medlemmar, för att ni är med och arbetar för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen. Det är ni som gör att vi kan vara den starka näringslivsröst som vi vill vara. Därför är jag glad att vi även 2017 blev fler och har, i skrivande stund, fått förmånen att hälsa 120 nya medlemmar välkomna till vårt nätverk!

2017 blev ett bra år för många av er och det har varit ett händelserikt år i högkonjunktur med många nya investeringar i det värmländska näringslivet.
När det investeras mycket betyder det att vi bygger för framtiden. Därför är det extra spännande att se företag som satsar på innovationer, hållbarhet och ny teknik.

Näringslivets röst blir starkare när vi går samman, och med er hjälp ger ni oss en tyngd i de påverkansfrågor vi driver. Det är oerhört viktigt att det finns bra och engagerande mötesplatser där företag i hela Värmland, från alla branscher och storlekar, kan mötas och lära av varandra. Därför är det med glädje vi kan konstatera att 8500 personer deltog vid våra nätverksträffar, utbildningar och seminarier under 2017.

Vi är tacksamma över att få vara en del av de värmländska företagens tillväxt. Oavsett om det handlar om att stötta internationella affärer, genom att utfärda 4950 exportdokument, eller att öka omsättningen i 207 värmländska mikrobolag genom Affärskraft Värmland.

Genom de 655 företagsbesök som vi har gjort under året har vi fått en inblick i de möjligheter och utmaningar som ni står inför och dess utom inspel i de frågor som ni gett oss i uppdrag att driva. Därför vet vi att några frågor är av särskild vikt för att kunna verka och växa i Värmland:

Kompetensförsörjningen behöver bli bättre, kommunikationerna in och ut och inom regionen behöver förbättras och bilden av det  internationella näringslivet behöver stärkas. Därför inleder vi 2018 med fokus på kompetensförsörjning och de utmaningar som näringslivet står inför i jakten på rätt kompetens. Fortsättning följer!

Vi önska er en fin avslutning på det här året och ser fram emot att sammanstråla snart igen!

Frida Johansson med kollegor,
Handelskammaren Värmland

 

 

 

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail