Torverk Industrial Doors träffar potentiella nya återförsäljare i Alpländerna med hjälp av Handelskammaren

Torverk Industrial Doors i Torsby vill utveckla sin export och letar efter återförsäljare i Alpländerna. De tog hjälp av Handelskammaren Värmland och Västsvenska Handelskammaren och tack vare nya kontakter har marknadschefen och delägaren Peter Löfvenholm har nu träffat en potentiell samarbetspartner i Schweiz.

– Vi exporterar i ganska liten omfattning sett till vår totala omsättning och därför är det viktigt för oss att utveckla vår exportandel, berättar Peter Löfvenholm, marknadschef och en av ägarna på Torverk Industrial Doors.

Tidseffektivt att ta hjälp av någon med rätt kontakter

Att få hjälp med att hitta och kontakta potentiella samarbetspartners har varit ett bra stöd för Torverk.

– Det hade tagit betydligt längre tid för oss att själva göra all research och följa upp kontakterna. Dessutom hade det antagligen kostat mer pengar. Med sina kontor i olika länder har Handelskamrarna bättre förutsättningar eftersom de har människor på plats, menar Peter.

Handelskamrarna har presenterat Torverk för olika återförsäljare som de tror kan ha behov av industriportar.

– Vi började med att ta fram en kravspecifikation med de kriterier Torverk vill att en återförsäljare ska leva upp till. Handelskammaren identifierade möjliga företag att kontakta i Tyskland, Österrike, Schweiz och Liechtenstein. Sedan fick en tysk person i Handelskammarens nätverk ansvara för att kontakta potentiella företag, berättar Henrik Kihlström, ansvarig för internationella affärer på Handelskammaren Värmland.

Ett tjugotal återförsäljare har blivit kontaktade, varav fyra företag blev intresserade och två till och med har bett om offert.

– Det är fantastiskt att kunna vara med och konkret hjälpa företag ut i världen. Exporten är otroligt viktig för värmländskt näringsliv och för industrin. Det finns jättemånga företag med bra produkter som behöver hjälp med att ta de första stegen. Det ska bli väldigt spännande att se om det blir någon affär, säger Henrik.

Varje land har sin egen affärskultur

Handelskamrarna har även sett över Torverks marknadsföringsmaterial eftersom det finns kulturella skillnader i säljprocessen.

– I Tyskland efterfrågas exempelvis mycket varuspecifikationer och de förväntar sig information på tyska, medan vi i Sverige har mer fokus på andra värden, förklarar Henrik.

Första möte med potentiell samarbetspartner

I januari reste Peter Löfvenholm till Schweiz för att träffa en möjlig återförsäljare med målet att skapa nya samarbeten. Han har förhoppningar om att det finns ett gemensamt intresse att gå vidare, men är inställd på att det kan ta tid innan det blir affär.

– Det är mest språket och affärskulturen som är en utmaning. Man tror att alla kan engelska, men det är långt ifrån alla som kan det på en nivå som gör att de är bekväma. Det tar tid att förstå varandra, säger Peter.

Skräddarsytt stöd för varje företag

Martin Henningssson på Västsvenska Handelskammaren är projektledare för denna typ av match making.

– Martin har lång erfarenhet av den här typen av verksamhet och kan ta fram skräddarsydda lösningar för varje företag, avslutar Henrik.

Om Torverk Industrial Doors

Torverk Industrial Doors levererar industriportar till bland annat industri och räddningstjänster. Bland kunderna finns verksamheter som är beroende av att produkterna ska hålla under många års tid och ha bra energivärden, till exempel lastbilsverkstäder och utryckningsstationer.

– Eldriften är central, den behöver ha hög kvalitet. Och energivärdena förstås. Vi använder specialtätningar för gummi, som håller tätt i minus 20 grader. Om man sköter servicen så håller våra portar i 25-30 år, om de inte används i exempelvis tvätthallsmiljöer där det finns kemikalier som sliter extra hårt på materialet, berättar Peter.

Text: Emma Kraft

Söker du nya marknader?

Den 21 mars besöker vi ett antal företag som verkar eller vill in på en internationell marknad och som är intresserad av att hitta nya exportmarknader. Med oss har vi Martin Henningsson som arbetar med internationell affärsutveckling vid Västsvenska Handelskammaren.

Vill du att vi besöker dig för ett förutsättningslöst möte, för att diskutera nya kunder, leverantörer och samarbetspartners? Hör av dig till oss så bokar vi in en träff!

Kontaktpersoner

Henrik Kihlström
072-508 41 74
Alexandra Pfeiffer
073-812 71 83

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail