Vad händer i Oslo-Stockholm 2.55-projektet?

Det räcker inte att stå i kö och vänta och hoppas på att en järnväg mellan Oslo och Stockholm blir verklighet, bara för att Trafikverket har utrett sträckan. Med den insikten har några regioner och kommuner längs med sträckan bildat bolaget Oslo-Stockholm 2.55. Ett bolag som Handelskammaren Värmland och flera andra organisationer också står bakom.
Jonas Karlsson är vd för bolaget:

– Det finns stora behov av infrastrukturinvesteringar i Sverige och risken är uppenbar att ens tur aldrig kommer. Vi måste bevisa de behov och de möjligheter som finns, vilket vi gör nu. Vi kan visa att en bättre järnväg, med en restid under 3 timmar mellan huvudstäderna, skulle ge stora positiva effekter, säger han.

– Fler skulle välja tåget framför bilen och projektet skulle flytta en miljon flygresenärer till tåget varje år. Vi skulle kunna jobba, bo och ha kunder på större avstånd längs med stråket. Detta är ett samhällsekonomisk lönsamt projekt – något som är unikt för stora järnvägsinvesteringar, förklarar Jonas Karlsson.

Hur jobbar ni för att få saker att hända?

– Vi jobbar på utifrån två ben. Det ena handlar om att vara en del i de formella planeringsprocesserna som Trafikverket, kommunerna och regionerna driver, som till exempel Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för en dubbelspårsutbyggnad på sträckan Kristinehamn-Kil.

Det andra benet handlar om att lyfta frågan på regeringsnivå i både Sverige och Norge, för att få till ett samtal mellan länderna.

För att skapa möjligheter till en snabbare start har ni också tittat på en alternativ finansiering?

– Ja, vi har tagit fram ett Business Case, tillsammans med några stora europeiska näringslivsaktörer . Detta innebär i praktiken att järnvägen byggs minst tio år snabbare än planerat, alltså till 2030, att det går att hitta annan finansiering än skattemedel och att den svenska eller norska staten inte behöver ta hela risken. En snabbare järnvägsförbindelse skulle generera ett så omfattande resande att det går att brukarfinansiera investeringarna i den nya infrastrukturen som behövs.

Vad står vi nu?

– Planeringsprocesserna rullar på och jag upplever att de åtgärder som nu görs och planeras för i stråket görs med planerna om Oslo-Stockholm under 3 timmar i bakhuvudet. Samtidigt ser vi ett stort näringslivsintresse för förbindelsen och vi upplever att allt fler beslutsfattare ställer sig positiva till att titta närmare på projektet.

Men än är vi inte där?

– Nej, det som måste till är de politiska besluten och samtalen, både på den svenska och på den norska sidan. Jag upplever att intresset på den norska sidan har ökat dramatiskt och många högt uppsatta politiker är intresserade av projektet. Den norska regeringen har exempelvis gett Jernbanedirektoratet uppdraget att utreda hur man kan förbättra stråket som binder samman Oslo och Stockholm. Den utredningen ska vara klar i vår och då hoppas jag också att det kommer att hända saker på den norska sidan.

På den svenska sidan då?

– Många pratar gott om projektet. Bekymret är att frågan om nya stambanor överskuggar hela samtalet om järnvägssatsningar. Och det är synd, för Oslo-Stockholm är inget hinder eller alternativ till höghastighetsjärnvägarna. Det är två helt separata frågor. Det går att genomföra båda delarna utan att konkurrera om ekonomiska resurser.

Men hur ligger vi till? Finns det någon chans att vi kan resa med tåg mellan Oslo och Stockholm under 3 timmar till 2030?

– Vi jobbar fortfarande mot en färdig förbindelse som står klar i början av 2030. Men för att detta ska vara klart så måste både Sveriges och Norges regering sätta ner foten och bestämma sig för att sätta igång och titta på möjligheterna och ge tydliga utredningsdirektiv. Det beslutet måste komma i närtid och vår förhoppning är att man inom kort kommer att påbörja den dialogen.

Om Oslo-Stockholm 2.55

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail