Värmland behöver en direktförbindelse till en europeisk hubb

Värmlands näringsliv är superglobalt. Jämfört med övriga regioner i Sverige ligger Värmland över genomsnittet, när det till exempel gäller gränshandel och andel internationella företag. Och den värmländska besöksnäringen växer snabbare än i resten av landet.

Tittar vi på spridningseffekter av vad de globala företagen betyder för Värmland kan vi se att 25 500 jobb, eller en femtedel av alla jobb i Värmland, kan härröras till det globala näringslivet. Samma näringsliv står för 23 procent av den värmländska bruttoregionalprodukten.

– Vår koppling till omvärlden är både avgörande och tillväxtskapande och vi behöver snabbt komma ut i världen – och världen behöver lätt kunna ta sig hit, menar Handelskammarens vd Frida Johansson.
– Vi har en stark besöksnäring och mötesindustri, som är direkt beroende av internationell tillgänglighet, och många av Värmlands företag och anställda verkar på en global marknad, fortsätter hon.

Beskedet om att BMI Regional, som bland annat trafikerar flyglinjen mellan Karlstad och Frankfurt, gått i konkurs är minst sagt oroande.

– Många av våra medlemsföretag verkar på en global marknad och då är en direktlänk till en europeisk hubb, vilket idag är flyglinjen mellan Karlstad och Frankfurt, av allra största vikt. Här behövs det nu en snabb lösning, men också en hållbar lösning, menar Frida.
– Vi har en dialog med Karlstad Airport och lyfter företagens behov.

Hållbar lösning behövs

Frida Johansson förklarar att vårt geografiska läge och den pressade flygbranchen gör oss sårbara.
– Genom en utveckling av tågförbindelsen Stockholm-Oslo skulle vi kunna få en restid från Karlstad till Gardemoen på 70 minuter. Detta skulle på sikt innebära en mer hållbar lösning, med en mer fördelad risk, och något som vi parallellt behöver jobba för, avslutar hon.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail