Värmland behöver en direktförbindelse till en europeisk hubb

Beskedet om att BMI Regional, som bland annat trafikerar flyglinjen mellan Karlstad och Frankfurt, gått i konkurs är minst sagt oroande.

Vi har under helgen fört en dialog med flygplatsen och också pratat med flera av er medlemmar, som varit oroliga inför framtida resor och uppdrag. Vi vet att Karlstad Airport nu jobbar intensivt med att hitta en ny lösning vad gäller trafiken till Frankfurt och vi kommer att fortsätta dialogen och lyfta företagens behov.

Just denna linje har enligt Karlstad Airport gått mycket bra, även om BMIs totala verksamhet inte gjort det. Detta visar på att linjen har varit uppskattad och fyllt ett viktigt behov.

En hållbar lösning behövs

Värmland är superglobalt och vår koppling till omvärlden är både avgörande och tillväxtskapande. Tittar vi på spridningseffekter av vad de globala företagen betyder för Värmland kan vi se att 25 500 jobb, eller en femtedel av alla jobb i Värmland, kan härröras till det globala näringslivet. Samma näringsliv står för 23 procent av den värmländska bruttoregionalprodukten.

Värmland behöver, utifrån vårt globala näringsliv och vårt geografiska läge, en god internationell tillgänglighet. Vår region har en stark besöksnäring och mötesindustri som är direkt beroende av internationell tillgänglighet och många av Värmlands företag och anställda verkar på en global marknad.

Våra medlemsföretag lyfter behovet av en direktlänk till en europeisk hubb, vilket idag är flyglinjen mellan Karlstad och Frankfurt. Här behövs det nu en snabb lösning, men också en hållbar lösning.

Genom en utveckling av tågförbindelsen Stockholm-Oslo skulle vi kunna få en restid från Karlstad till Gardemoen på 70 minuter. Detta skulle på sikt innebära en mer hållbar lösning och något som vi parallellt behöver jobba för.

Läs mer i VFs artikel Näringslivet om BMI: Supertråkigt

Kontaktperson

Frida Johansson
070- 618 77 22

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail