Vilken roll spelar du?

Och vilken roll ska Värmland spela? Den frågan ställer Handelskammaren när man bjuder in till Affärsresan - Föreställningen om Värmland.

Affärsresan bygger på en föreställning i dubbel bemärkelse. Dels handlar resan om bilden av och berättelsen om Värmlands näringsliv, dels har alla deltagare en roll att spela i Föreställningen om Värmland.

– Värmlands nya historia skrivs nu, av oss. Varje dag är var och en av oss med och formar berättelsen om vårt näringsliv. Hur vi vill att berättelsen ska låta är med andra ord upp till oss och vi behöver prata om vad vi alla kan bidra med, menar Karolina Nilsson som är projektledare för Affärsresan.

Fyra akter om Värmlands framtid

Under 2018 tog Handelskammaren fram Vision Värmland 2040, som i mångt och mycket är stjärnan i horisonten som organisationen strävar mot.

– Affärsresan bjuder på ett program i fyra akter. Akterna kommer att lyfta var sin del av visionen och vi kommer att prata med och lyfta olika personer och företag som kan bidra med tips, intressanta perspektiv, erfarenheter och kunskap, som kan hjälpa till att föra det värmländska näringslivet framåt mot visionen!

”Det ska hända något i tanken”

I korthet handlar de fyra akterna om innovation, hållbarhet, globala affärer och enande teknik.

– Min förhoppning är att det ska hända något i tanken med alla som deltar under affärsresan. Att man rör sig framåt på något sätt och får massor med nya uppslag och idéer som man tar med sig hem till sin verksamhet.

Deltagarna kommer att möta bland andra Ishtar Touailat, innovationschef på Tieto, Jan Christian Vestre, vd på Vestre, och Malin Thorsén, vd på Bright Planet.

– Jag ser fram emot väldigt intressanta samtal om hur vi kan möta framtiden och skapa föreställningen om näringslivet i Värmland.

Varför så mycket fokus på bilden av Värmland?

– Gång efter annan visar det sig att bilden av Värmlands näringsliv inte riktigt stämmer med verkligheten. Både här i Värmland och utanför länsgränsen vet man ibland för lite om våra företag och om karriärmöjligheterna som finns här, svarar Karolina Nilsson.

– Det i sin tur kan innebära att Värmland går miste om personer som funderar på studieort, ny arbetsplats eller plats att etablera sitt företag på, fortsätter hon.

Hon menar att allt börjar med oss själva och vilken bild vi har.

– Ja, om inte vi värmlänningar vet vad vi ska säga om näringslivet här och hur det ser ut och vilka häftiga berättelser vi kan berätta, då är det ju svårt att förmedla detta vidare.

Viktigt för kompetensförsörjningen

Att känslan och bilden av det värmländska näringslivet är positiv är inte minst viktig när det kommer till att kunna rekrytera de medarbetare och kompetenser som företagen behöver för att kunna fungera och utvecklas.

– Om nyutexaminerade studenter ska välja att stanna i Värmland eller personer utanför Värmland ska välja att flytta hit, då behöver de känna till vilka möjligheter och val som finns här kopplat till arbetslivet, avslutar Karolina Nilsson.

Läs mer och boka din plats på Affärsresan – Föreställningen om Värmland

Kontaktperson

Karolina Nilsson
070-302 72 54

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail