Medlemsvillkor och personuppgiftsbehandling

Har du frågor?

Om du har frågor kring hantering av personuppgifter enligt nedan kan du kontakta Handelskammaren Värmland: info@handelskammarenvarmland.se

Handelskammaren Värmland och den personliga integriteten

Den personliga integriteten är viktig för oss på Handelskammaren och vi ansvarar för den personliga informationen som våra medlemmar och andra förser oss med. Den här integritetspolicyn beskriver hur Handelskammaren behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter. Handelskammaren Värmland Service AB, org nr 556550-0930, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Integritetspolicy

För vem gäller denna integritetspolicy?

Denna policy gäller för anställd, medlem, kund, deltagare i nätverk eller utbildning, konsult, samarbetspartner och besökare. Den gäller även vid användandet av våra tjänster. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra tjänster används för att identifiera en fysiskt levande person. Det kan till exempel vara namn, adress, mejladress, foto eller ett telefonnummer.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vårt främsta syfte med personuppgifterna som vi samlar in är att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra medlemmar, men vi samlar också in uppgifter även från dig som i nuläget inte är kund hos oss men som valt att prenumerera på våra nyhetsbrev eller delta på våra seminarier, dvs personer som har en aktiv relation till oss. Handelskammaren Värmland arbetar mycket med påverkansarbete och vi samlar in personuppgifter på personer relevanta för de frågor som vi driver. Som personuppgiftsansvarig har Handelskammaren Värmland ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning.

Så skyddar Handelskammaren Värmland dina uppgifter

Handelskammaren Värmland skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på samtliga datorer och telefoner som hanterar personuppgifter. De personuppgifter som finns på papper i pärmar och dylikt förvaras i låsta skåp/arkiv.

Så samlar vi in dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från våra medlemsföretag för att ge en god service inom ramen för medlemskapet i Handelskammaren Värmland. Vi samlar också in personuppgifter om kunder till våra tjänster inom exempelvis nätverk och utbildningar. När du går på ett event eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter till oss så önskar vi ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter. Denna policy gäller för anställd, medlem, kund, deltagare i nätverk eller utbildning, konsult, samarbetspartner och besökare.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Det kan vara namn, mejladress, telefonnummer, postadress eller annan information som du lämnat och som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Det här använder vi dina uppgifter till

Handelskammaren Värmland har rätt att behandla de personuppgifter som vi behöver för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Alternativt om du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Det kan också vara så att vi behöver behandla dina uppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Handelskammaren Värmland behöva ditt samtycke för att få behandla dina uppgifter. I dessa fall kommer du att få klar och tydlig information om vad det är du samtycker till.

Vi kan använda dina uppgifter till bland annat följande ändamål. För att ge dig en god service:

 • Vi hanterar och administrerar dina frågor med anledning av medlemskapet i Handelskammaren Värmland
 • Vid deltagande i nätverksgrupper och utbildningar
 • Vid deltagande på några av våra seminarier och events
 • För att ge dig relevant information och erbjudanden:
 • Utskick av nyhetsbrev med anledning av din arbetsgivares medlemskap i Handelskammaren Värmland
 • Utskick av nyhetsbrev som du själv aktivt valt att prenumerera på
 • Utskick som skickas till ansvarig för medlemskapet i Handelskammaren Värmland
 • Utskick kring vårt tjänsteutbud till dig som tidigare köpt en tjänst/aktiverat en relation
 • Utskick i form av inbjudningar till event hos oss med anledning av din arbetsgivares medlemskap i Handelskammaren Värmland

För att utveckla vår verksamhet:

 • Medlemsenkäter via utskick (konjunkturfrågor, varumärkeskännedom, utvärderingar kring deltagande i nätverk, kurs, event eller seminarium)

De här kan se dina personuppgifter

Dina personuppgifter används av Handelskammaren Värmland och de företag som agerar som personuppgiftsbiträden för Handelskammaren Värmland. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål. Därför skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Avslutade medlemmar gallras alla personuppgifter efter ett år plus innevarande år. För icke-medlemmar lagras information på företagsnivå, ej på personnivå. För prospekts behåller vi personuppgifter under en tidsperiod av max tre år.

Dina rättigheter

Som registrerad hos Handelskammaren Värmland har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig
 • Du har rätt att bli raderad ur våra system under följande förutsättningar: uppgifterna behövs inte längre för det ändamål som de från början var avsedda för. Dina uppgifter raderas då enligt stycket ovan ”hur länge lagras personuppgifterna”.
 • Om uppgifterna sparats med ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket
 • Om personuppgifterna behandlats på ett felaktigt sätt

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Cookies

Handelskammaren Värmland webbplats använder sig av små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framför allt för att samla in statistik och för att förbättra upplevelsen för användaren. Det kan exempelvis handla om ett val du gör på vår webbplats sparas. Tabellen nedan förklarar vilka cookies vi använder och för vilka ändamål.

Namn: __atuvc
Domän: handelskammarenvarmland.se
Lagringstid: Ett år
Syfte: Funktionalitet

Namn: __atuvs
Domän: handelskammarenvarmland.se
Lagringstid: 30 minuter
Syfte: Funktionalitet

Namn: _fbp
Domän: handelskammarenvarmland.se
Lagringstid: En dag
Syfte: Facebookpixel

Namn: _ga
Domän: handelskammarenvarmland.se
Lagringstid: Två år
Syfte: Statistik

Namn: _gat
Domän: handelskammarenvarmland.se
Lagringstid: En minut
Syfte: Statistik

Namn: _gid
Domän: handelskammarenvarmland.se
Lagringstid: Två dygn
Syfte: Statistik

Webbsidan innehåller även tredjepartcookies från

www.addthis.com
www.facebook.com

Vill du veta mer?

Om du har frågor kring hantering av personuppgifter enligt ovan kan du kontakta Handelskammaren Värmland: info@handelskammarenvarmland.se

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail