dokumenthantering med CSign

Nu kan Handelskammaren Värmland äntligen erbjuda ett webbaserat ansöknings- och signeringsförfarande för exportdokument som Certificate of Origin och EUR-1 certifikat.

För dig som exportör innebär detta:

 • Lägre kostnader
 • Kortare ledtider
 • Ökad affärsnytta
 • Ökad flexibilitet
 • Mindre miljöpåverkan

Om CSign

Att ansöka om exportdokument digitalt via tjänsten CSign är ett kostnadsfritt och säkert tillvägagångssätt. Med e-legitimation går det snabbt och enkelt att signera din ansökan, Och det är inte svårare än att skicka ett vanligt mail med bifogade filer!

Använder du dig av CSign, behöver ingen pappersansökan signeras innan vi på Handelskammaren kan utfärda dokumenten. Vi utfärdar efter ansökan/signeringen fortfarande ett fysiskt dokument som hanteras som tidigare. Priser för visering hittar du som tidigare på vår webb.

Naturligtvis kommer vi även fortsättningsvis att hantera ansökningar skickade till oss med post eller bud.

Kom igång med CSign

Såhär gör du för att komma igång med CSign!

 1. Skaffa en e-legitimation

Om du inte redan har en e-legitimation kan du enkelt få en via ditt företag eller din egen internetbank (exempelvis Mobilt Bank ID, Bank ID, Steria).

Läs mer

2. Registrera konto på CSign

csign600

 

www.csign.se klickar du på ”Kontakt” och sedan ”Registrera onlinekonto”. I nästa steg välj ”baskonto”, ett kostnadsfritt alternativ. Välj den typ av e-legitimation som du använder och det lösenord du valt när du skaffade e-legitimationen.

Fyll i uppgifterna i formuläret (när du fyllt i org. nummer kommer D.U.N.S-nummer att fyllas i automatiskt).

3. Skicka in fullmakt till CSign

Om du inte är firmatecknare behöver du fylla i en fullmakt som skrivs under av firmatecknaren eller bemyndigat ombud. Förslag på fullmaktsmall finns på www.csign.se klicka på ”Kontakt” uppe i högra hörnet och välj ”Fullmakt”.

 • Fyll i uppgifter om fullmaktsinnehavare och bolag.
 • Under ”Begränsningar, fullmakten gäller endast” klicka i ”Övriga begräsningar” och skriv förslagsvis ”Hantera ansökan om Handelsdokument till Handelskammaren”.
 • Fyll i giltighetstid, ort och datum.
 • Skriv ut den ifyllda mallen, be firmatecknaren skriva under fullmakten.
 • Faxa Fullmakten till CSign på +46 08-551 105 01 alternativt posta fullmakten till CSign på följande adress: ChamberSign Sverige AB, Sveavägen 49, 113 59 Stockholm.

4. Skicka ansökningar om utfärdande av handelsdokument till Handelskammaren

 • När du loggat in på ditt konto på www.csign.se är det inte svårare att ansöka än att skicka ett vanligt mail med bifogade filer.
 • Logga in på www.csign.se
 • Klicka på ”Skapa ny dokumentsignering”
 • Sätt en lämplig rubrik i fältet ”Titel”
 • Skriv vad du önskar ha utfärdat i fältet ”Beskrivning”. Om det är Certificate of Origin ange om du önskar endast kopia. Om inget annat anges, utfärdar vi både original och kopia.
 • Bifoga dokument – lägg till de underlag/dokument som du vill ha utfärdade – ifyllda Word-mallar Certificate of Origin-mall EUR-1-mall •Bifoga kopia på faktura
 • Klicka på ”Lägg till part” I rutan ”Namn” fyller du i ”Handelskammaren Värmland” och trycker på Enter då kommer mottagare ”Handelskammaren Värmland” upp. Klicka på ”lägg till part” och stäng rutan.
 • Dubbelkolla att du fyllt i dina önskemål samt bifogat filer – underlag till dokument du önskar ha utfärdat, kopia på faktura och valt ”Handelskammaren Värmland” som signerande part.
 • Klicka på ”Signera och skicka”

Frågor besvaras av Birgitta Berg, ansvarig för intygsverksamhet vid Handelskammaren Värmland. Telefon: 054-22 14 82. E-post: info@handelskammarenvarmland.se

jail