ATA-carnet

internationell handel

Din temporära väg ut i världen

ATA-carnet är ett internationellt tullpass som används när varor ska exporteras tillfälligt till länder utanför EU. Det kan användas i ett sjuttiotal länder utanför EU vid tillfällig export av vissa varor. Exempel på länder är Norge, Turkiet, USA och Schweiz.

Vad är fördelen med en ATA-carnet?

Med en ATA-carnet kommer du snabbt och enkelt genom tullen, då du slipper göra en tulldeklaration. Du behöver inte heller lämna någon deposition som motsvarar tull- och andra importavgifter. När du passerar tullen behandlas en ATA-carnet i tullfiltrets röda gång – vilket gör att du inte behöver uppsöka någon särskild tullexpedition.

Måste jag ansöka om en ny ATA-carnet för varje resa?

ATA-carneten kan utfärdas inför varje resa, eller för ett antal resor, för den utrustning eller de varor som du tar med dig. Carneten och varorna ska visas upp vid varje gränspassage där carneten också ska stämplas av tullen. Detta som ett bevis att varorna passerat gränsen.

Hur länge är en ATA-carnet giltig?

ATA-carneten är giltig under ett år från utfärdat datum och kan användas för flera resor till de olika länder som ingår i carnet-samarbetet.

Vad kostar en ATA-carnet?

Kostnaden för ATA-carneten varierar beroende på hur många länder som ska besökas, varuvärdet, hur snabbt ATA-carneten behövs, det sökande företagets kreditvärdighet och om företaget är medlem i Handelskammaren eller inte. Se prislistan här!

Varför tar ni en depositionsavgift?

Systemet med ATA-carneter bygger på att Handelskammaren står som garant för alla importavgifter och skatter gentemot tullen i de länder som besöks. En ATA-carnet är därför en värdehandling och måste hanteras korrekt. Företaget ställer en deposition i förhållande till varuvärdet för varje carnet. Depositionen återbetalas när carneten returnerats till Handelskammaren inom föreskriven tid och med bevis från utländsk tull att varorna återutförts.

Hur ansöker jag om en ATA-carnet?

Du ansöker om en ATA-carnet genom en hemsida som heter eata.se. Första gången du ska göra en ansökan så måste du först ansöka om ett konto, se guide. Om det är första gången du ska göra en ATA-carnet så vill vi gärna att du slår oss en signal på 054 - 22 14 80.

Vill du veta vilka länder som omfattas av ATA-carnet? Läs här!

Lär dig mer på våra kostnadsfria seminarier!
Hör av dig så hjälper vi dig!
Alexandra Pfeiffer klar

Alexandra Pfeiffer

Internationell handel
Henrik Kihlström

Henrik Kihlström

Ekonomiansvarig/Ansvarig för internationell handel