ATA-carnet

ATA carnet internationell handel

ATA-carnet är ett internationellt tullpass som används när varor ska exporteras tillfälligt till länder utanför EU. Det kan användas i ett sjuttiotal länder utanför EU vid tillfällig export av vissa varor. Exempel på länder är Norge, Schweiz, England, Turkiet och USA.

Vad är fördelen med en ATA-carnet?

Med en ATA-carnet kommer du snabbt och enkelt genom tullen, då du slipper göra en tulldeklaration. Du behöver inte heller lämna någon deposition som motsvarar tull- och andra importavgifter. När du passerar tullen behandlas den i tullfiltrets röda gång – vilket gör att du inte behöver uppsöka någon särskild tullexpedition.

Hur ansöker jag om en ATA-carnet?

Första gången du ska göra en ansökan så måste du skapa ett konto i eata.se – se guide. Du kan som medlem i Handelskammaren även boka en kostnadsfri eata-introduktion. När du fått ditt konto ansöker du om en ATA-carnet på eata.se.
Om det är första gången du ska göra en carnet ring oss på 054 - 22 14 80.

Fördelar med en digital ansökan:

 • Du kan återanvända tidigare registrerad carnet-information vid nya ansökningar
 • Du kan ställa frågor och få svar direkt i ditt ärende
 • Du notifieras vid uppdateringar
 • Du kan se dina aktiva och dina tidigare ansökningar
 • Du får en automatisk påminnelse att återlämna dina dokument innan giltighetstiden går ut

Kostnadsfri introduktion

Boka en för medlemmar kostnadsfri introduktion av eata som är det digitala verktyg du gör ansökningar med, eller bli medlem.

6 bra saker om ATA-carnet:

 1. Det är ett internationellt välkänt, etablerat och säkert system.
 2. Carneten är giltig i ett år och du kan resa upp till 10 gånger med den under året. Du kan göra 10 resor fram och tillbaka till Norge eller 10 resor till olika länder.
 3. Med en carnet behöver du bara ett dokument och det finns oftast inget behov av ytterligare pappersarbete under resan. Om du ansöker om tillfällig export utan en carnet kan övriga tull och -gränsprocedurer upplevas krångliga och olika dokument kan behövas fyllas i på främmande språk.
 4. Gränspassagen går snabbt och effektivt. Du slipper att trängas med det normala godsflödet och kan klarera dina varor på flygplatser genom att besöka tullen vid den röda kanalen i ankomsthallen. Därmed slipper du åka till en annan tullklareringsexpedition som kan ligga en bit ifrån flygplatsen.
 5. Du behöver heller inte deponera och sedan ansöka om återbetalning av tull och avgifter i importlandet. Med en carnet deponerar du, i de flesta fall, en låg summa pengar och får tillbaka hela beloppet bara några dagar efter att carnetern har återlämnats till Handelskammaren förutsatt att den är korrekt behandlad.
 6. Du ansöker om en ATA-carnet hos din lokala handelskammare och efter bara några dagar ha den klar. Vad du betalar är en förbestämd kostnad vilken faktureras till dig i svenska kronor.

Vad ska jag tänka på innan jag ansöker?

Innan du ansöker om en ATA-carnet är det bra att kontrollera att det land du ska besöka accepterar carneter och godtar den varukategori du ska använda i landet. Exempel per varukategori:

Yrkesutrustning:

 • Kamera-, ljud- och ljusutrustning
 • Testutrustning av olika slag
 • Verktyg
 • Servicebil
 • Rallybilar och motorcyklar för tävling

Mässor, utställningar eller liknande:

 • Material för stativ
 • Dekoration
 • Reklam- och demonstrationsmaterial

Varuprover:

 • Kläder, smycken och liknande
 • Provkollektioner
 • Föremål som du vill marknadsföra i utlandet

Vilka länder omfattas av ATA-carnet?
ATA-carnet omfattas av cirka 70 länder. Exempel på länder som omfattas av ATA-carnet är: Norge, Schweiz, England, Turkiet, Sydafrika, Kanada och USA.

Ladda ner fullständig lista över alla länder som omfattas av ATA-carnet

Måste jag ansöka om en ny ATA-carnet för varje resa?
ATA-carneten kan utfärdas inför varje resa, eller för ett antal resor, för den utrustning eller de varor som du tar med dig. Carneten och varorna ska visas upp vid varje gränspassage där carneten också ska stämplas av tullen. Detta som ett bevis att varorna passerat gränsen.

Hur länge är en ATA-carnet giltig?
ATA-carneten är giltig under ett år från utfärdat datum och kan användas för flera resor till de olika länder som ingår i carnet-samarbetet.

Vad kostar en ATA-carnet?
Kostnaden för carneten varierar beroende på hur många länder du ska besöka, varuvärdet, hur snabbt du behöver den, företagets kreditvärdighet och om du är medlem i Handelskammaren eller inte.
>> Jag vill veta vad en ATA-carnet kostar!

Hur lång tid tar det att få en carnet?
Normal tid för att få en ata-carnet är 3 arbetsdagar. Är det första gången du gör en ata-carnet tar det 5 dagar. Har du bråttom kan du betala en ilavgift för att få ata-carnet:en gjord på 24 h. Läs mer om ilavgiften i vår prislista.

Varför tar ni en depositionsavgift för en ATA-carnet?
Systemet med ATA-carneter bygger på att Handelskammaren står som garant för alla importavgifter och skatter gentemot tullen i de länder som besöks. Den är därför en värdehandling och måste hanteras korrekt. Företaget ställer en deposition i förhållande till varuvärdet för varje carnet. Depositionen återbetalas när carneten returnerats till Handelskammaren inom föreskriven tid och med bevis från utländsk tull att varorna återutförts.

Hur gör jag en temporär import i de situationer jag inte kan använda en ATA-carnet?
Till de länder som inte är med i ATA-carnetsystemet kan du istället ansöka om temporär import vilket du gör hos tullverket.

Hur många resor kan jag göra med en ata-carnet?
Du kan göra 10 resor fram och tillbaka till Norge eller 10 resor till olika länder. Carneten är giltig i ett års tid.

Läs mer om hur du kan använda ATA-carnet
Hör av dig så hjälper vi dig!
Alexandra Pfeiffer klar

Alexandra Pfeiffer

Internationell handel