ATA-Carnet

– Snabbt och enkelt genom tullen vid mässor, yrkesutrustning eller varuprov

ATA-carnet

ATA-carneten är ett internationellt tullpass som används när varor ska exporteras tillfälligt till länder utanför EU. Det kan användas i ett sjuttiotal länder utanför EU vid tillfällig export av vissa varor. Exempel på länder är Norge, Turkiet, USA och Schweiz.

Enkelt

Med en ATA-carnet slipper du göra en tulldeklaration och behöver inte heller lämna någon deposition som motsvarar tull- och andra importavgifter. En ATAcarnet behandlas i tullfiltrets röda gång så du behöver inte uppsöka någon särskild tullexpedition.

En eller flera resor

ATA-carneten kan utfärdas inför varje resa, eller för ett antal resor, för den utrustning eller de varor som du tar med dig. Carneten och varorna ska visas upp vid varje gränspassage där carneten också ska stämplas av tullen. Detta som ett bevis att varorna passerat gränsen.

Giltighetstid

ATA-carneten är giltig under ett år från utfärdat datum och kan användas för flera resor till de olika länder som ingår i carnet-samarbetet.

Hur ansöker man?

För att Handelskammaren ska kunna utfärda en ATA-carnet måste vi ha en ansökan från ditt företag. Vi vill gärna att du slår oss en signal på 054-22 14 80 innan du fyller i din ansökan nedan.

För att ansöka om en ATA-carnet fyller du i denna mall.

Ansökan skickar du sedan till info@handelskammarenvarmland.se.

Vad kostar det?

Kostnaden för ATA-carneten varierar beroende på hur många länder som ska besökas, varuvärdet, hur snabbt ATA-carneten behövs, det sökande företagets kreditvärdighet och om företaget är medlem i Handelskammaren eller inte.

Se prislistan för 2019 här!

Varför deposition?

Systemet med ATA-carneter bygger på att Handelskammaren står som garant för alla importavgifter och -skatter gentemot tullen i de länder som besöks. En ATA-carnet är därför en värdehandling och måste hanteras korrekt. Företaget ställer en deposition i förhållande till varuvärdet för varje carnet. Depositionen återbetalas när carneten returnerats till Handelskammaren inom föreskriven tid och med bevis från utländsk tull att varorna återutförts.

Vanliga frågor

Vill du veta mer? Vanliga frågor med svar finner du här!

Du är också välkommen till oss på ett frukostseminarium den 4 juni där vi berättar om hur och när du kan använda en ATA-carnet. Läs mer och anmäl dig!

Ladda ner informationsblad för utskrift här!

ATA-carnet, spara tid och pengar

Kontaktpersoner

Alexandra Pfeiffer
073-812 71 83
Henrik Kihlström
072-508 41 74

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail