Övriga dokument

Vi på Handelskammaren Värmland utför och ger rådgivning inom flera olika typer av dokument. Rätt papper i rätt tid är A och O för en lyckad affär. Undrar du vilket dokument du ska använda? Tveka inte att kontakta oss. 

Leverantörsdeklaration

En leverantörsdeklaration används för att styrka en varas ursprung som köps och säljs inom EU. Leverantörsdeklarationen ska lämnas av leverantör eller exportör direkt på fakturan eller som en bilaga till fakturan.

Att ha en giltig leverantörsdeklaration är också nödvändig när materiel ska användas för tillverkningen av en ny produkt. 

Vill du veta mer om hur du utför en leverantörsdeklaration? Kontakta gärna oss! 

A.TR-certifikat

Ska du exportera till Turkiet? Då behöver du ta en titt på ett A.TR-certifikat. När varor som omfattas av tullunionsfördraget ska exporteras till Turkiet kan ett intyg, varucertifikatet A.TR, utfärdas om varan är i fri omsättning.

Vill du veta hur du fyller i ett A.TR-certifikat? Här kan du ladda ner både mall och anvisningar för hur du fyller i. Därefter skriver du ut texten på en originalblankett. Blanketten kan du beställa hos oss på Handelskammaren Värmland, genom att ringa 054-22 14 80, eller skicka e-post till info@handelskammarenvarmland.se.

Här hittar du A.TR-mallen!

Här hittar du hur du fyller i certifikatet!

Importcertifikat

Vissa länder kräver att ett importcertifikat (International Import Certificate/IC) innan export beviljas över huvud taget. Genom att ha ett importcertifikat förbinder sig importören att importera varor till Sverige och att dessa varor sedan inte exporteras vidare utan ytterligare ett tillstånd.

Har du funderingar på importcertifikat? Hör gärna av dig till oss.

Har du andra frågor om internationell handel? Kontakta oss!

Alexandra Pfeiffer klar

Alexandra Pfeiffer

Internationell handel