Ursprungsintyg/EUR1

Handelskammaren Värmland utfärdar olika typer av ursprungsintyg. Vilket intyg som ska användas beror på vilket land du ska skicka varorna till, samt vilket ursprungsland varorna har. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt intyg och ofta kan vi besvara dina frågor snabbt och enkelt. 

Ursprungscertifikat/Certificate of origin

Vid export till många länder utanför EU behövs ett ursprungscertifikat, ett så kallat Certificate of Origin. Det är ett bevis som styrker dina varors ursprung och ska utfärdas i exportlandet. Den utländska tullen vill ofta se ett formellt intyg på varornas ursprung på grund av handelspolitiska eller statistiska skäl. Din kund kan även vilja ha ett Certificate of Origin, exempelvis om varorna ska exporteras vidare.

Här hittar du anvisningar för Certificate of Origin!

EUR 1-certifikat

EUR 1-certifikatet används vid handel med de länder som EU har tecknat frihandelsavtal. Klicka här för att se en förteckning över de länder som det gäller. För att kunna ansöka om ett EUR 1-certifikat måste varorna ha ett så kallat preferensberättigat ursprung.  Reglerna finner du i de olika frihandelsavtalens bearbetningslistor.

Handelskammaren Värmland håller regelbundet kurser inom detta område för att hjälpa dig som exportör att tolka och hitta rätt bland reglerna.

Här hittar du anvisningar för EUR 1-certifikatet!

Om varuvärdet understiger, i regel 6000 €, krävs inget EUR 1-certifikat utan enbart en deklaration kan skrivas direkt på fakturan (undantag finns till vissa länder). Den kallas för fakturadeklaration. I fakturadeklarationen anger du vilket ursprungsland dina varor har. Deklarationens formulering beror på vilken frihandelspart som du skickar varorna till. Den vanligaste lydelsen finns på Tullverkets hemsida.

Dessa dokument ansöker du via essCert hos oss! Ni kan ansöka om ett konto genom att ladda ner och fyll i det här formuläret. Skicka det sedan till register@esscert.com. Med ditt essCert-konto kan du sedan ansöka om ursprungscertifikat och EUR1 blanketter digitalt.

essCert_Web_high

Användarnamn

Lösenord


Glömt inloggningsuppgifter?

Snabbt och enkelt med essCert

Genom essCert kan du enkelt visera dina handelsdokument – online. Du sparar tid, pengar och energi.

Är du intresserad av hur du kan använda dig av essCert? Hör av dig till oss på info@handelskammarenvarmland så berättar vi mer!