Årsavgiften för ett medlemskap består av två delar:

  • Medlemsavgift på 200 kronor per år.
  • Serviceavgift per år, som grundar sig på det antal anställda som företaget har i Värmland. Denna avgift är avdragsgill.

Serviceavgift utifrån företagets storlek:.

Antal anställda Serviceavgift 2020
0-1 2 750 kronor
2-5 2 950 kronor
6-10  3 815 kronor
11-25 4 910 kronor
26-50 6 525 kronor
51-100 10 950 kronor
101-200 15 300 kronor
201-400  27 400 kronor
401-600 42 200 kronor
601- 800 66 000 kronor
801- 72 800 kronor

Offentliga organisationer är också en viktig del av nätverket

Handelskammaren Värmland är en medlemsorganisation för företag. Myndigheter, föreningar och offentliga organisationer kan teckna ett associerat medlemskap. Associerade medlemmar har alla medlemsförmåner som företagen har, men saknar rösträtt på årsmötet. Avgiften för associerat medlemskap är 5 600kr/år.

Så länge gäller medlemskapet

Medlemskapet är löpande från det datum du ansöker och förlängs automatiskt varje år. För att avsluta ditt medlemskap i Handelskammaren Värmland skickar du ett mail med uppsägning innan medlemskapet löper ut. Påbörjar du medlemskapet den 1 maj så måste du säga upp medlemskapet senast den 1 april.

– Vi tror att Handelskammaren kan fungera som ett bra bollplank, en dörröppnare och även bidra med t.ex. utbildningar för personalen!

Pauline Grindvall, My Perfect Day

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt, enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation). De personliga uppgifter vi hanterar är de som vi bedömer viktiga för att kunna ge dig en så bra service som möjligt. Det kan till exempel vara i samband med våra nätverksträffar och utbildningar.
Läs gärna vår integritetspolicy för mer information.

Har du frågor om vad detta innebär eller vill veta vilka personuppgifter vi behandlar kopplat till ditt medlemskap? Välkommen att höra av dig till: info@handelskammarenvarmland.se eller ringa: 054-22 14 80.

Kontaktperson

Eva Johansson
070-574 56 04

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail