Forshagaakademin startar ny utbildning för ungdomar med funktionsvariationer

Lyfter fram allas drömmar

Möjligheterna för ungdomar med funktionsvariationer att välja gymnasium och framtida yrke är tyvärr mycket begränsade. För att ändra på det startar ForshagaAkademin en ny gymnasieutbildning hösten 2021. Målet är att förbereda varje elev för en anställning på den öppna arbetsmarknaden och ge dem större möjligheter att bidra i samhället.

Drömmar är viktiga för alla

Den nya gymnasieutbildningen är ett viktigt steg på vägen för att tydliggöra att drömmarna för personer som har en funktionsvariation är lika viktiga som för alla andra. ForshagaAkademin har planerat och utvecklat utbildningen under lång tid och nu har de ett upplägg med ett brett nätverk av de olika specialistkompetenser som krävs för att satsningen ska bli framgångsrik. 

En viktig del av utbildningen är praktik. Därför kommer eleverna ha arbetsplatsförlagt lärande två dagar i veckan hos värdföretag. Därför behöver ForshagaAkademin skapa långsiktiga relationer med näringslivet och utbildningen är också redan väl förankrad i näringslivet. Något som på sikt givetvis ökar möjligheterna för drömmar att bli verklighet. 

Foto: Malin Stolt