2017-09-20

Kalender och Nyheter

Affärsnätverket Ekonomi N1

Tema: Ekonomisk interkommunikation

På vilket sätt kommuniceras ekonomi till icke ekonomer. Vem behöver vilken information. Hur tillhandahålla information. Paketering och visualisering.

Affärsnätverket Ekonomi N1 har nätverksträff. Ekonomi N1 är för kvalificerade ekonomer i ledande ställning. Företrädesvis i större organisationer och företag.

 

Tid: Onsdag 20 september 2017, kl Ej fastställt än
Plats: Karlstad Business Center
Pris: Fritt för medlemmar i Ekonomi N1
Kontaktperson: Stefan Ahlmark
Telefon: 0703595400
Mail: info@karlstadbusinesscenter.se
Webbplats: http://karlstadbusinesscenter.se/kbcevent/ekonomiskinternkommunikation.html

 

Läs alla Medlemmars kalenderinlägg
jail