Medlemmar – Kalender | 2020-03-17

Anläggningsskötare Automatiskt Brandlarm

Arvika Näringslivscentrum, ANC

Kursen vänder sig till anläggningsskötare samt andra ansva¬ri¬ga för brandlarmet hos er.
Anläggningsskötare – automatiskt brandlarm
Välkommen till en heldagsutbildning 17 mars 2020 kl. 08.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum
Byggnad där ett automatiskt brandlarm är installerat ska regelverket SBF110:8 följas. Brandlarmet skall vara utformat enlighet berörda kravställare som t ex är BBR, Arbetsmiljölagen, LSO, försäkringsbolag, kunder, Räddningstjänst, hyresgäster m fl. För skötsel och underhåll skall det finnas minst två av anläggningsägaren utsedda personer (anläggningsskötare), dessa skall ha fått en erforderlig utbildning.
Den här utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om anläggningars funktion, skötsel och praktiskt handhavande. Med rätt utbildning kan antalet onödiga larm minskas, samt att anläggningens effektivitet alltid upprätthålls.
Kursinnehåll
• Regler och föreskrifter SBF 110:8
• Kravställare
• Anläggningstyper
• Detektering principer
• Undvika onödiga larm
• Larmöverföring
• Kontrollistor och rutiner
• Åtgärder vid larm, från och tillkoppling av sektioner
• Praktiska övningar
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till fastighetsägare, driftchefer, drifttekniker fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets automatiska brandlarmanläggning.
Målsättning
Utbildningen syftar till att ge ansvariga till automatiska brandlarm ingående kännedom om brandlarmanläggningens funktion, skötsel och handhavande. Utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om anläggningars funktion, skötsel och praktiskt handhavande. Med rätt utbildning kan antalet onödiga larm minskas, samt att anläggningens effektivitet alltid upprätthålls.

Se bif dokument för fullständig inbjudan

Datum:
2020-03-17
Tid:
08.00-16.00
Plats:
Arvika Näringslivscentrum
Pris:
3400:-
Medlemsföretag:
Arvika Näringslivscentrum, ANC
Kontaktperson:
Jennie Baumann
Telefon:

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail