Medlemmar – Kalender | 2020-04-07

Arbete på väg Niv 2 och steg 1.3

Arvika Näringslivscentrum, ANC

Till Dig som arbetar på eller vid väg där Trafikverket är väghållare

Arbete på väg: Nivå 2 och Steg 1.3

1 heldagsutbildning 7 april 2020 kl 08.00-15.30 på Arvika Näringslivscentrum.

Kursmål
Kursdeltagaren ska efter utbildningen:
• Förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten.
• Kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.
• Kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.
Kursbeskrivning
Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.
Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv samt TDOK 2012:88 Råd v3.0 samt TDOK 2018:0371 Krav och TDOK 2018:0372 Råd.
Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation. Utbildningen avslutas med ett kompetensprov. Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov.

Se bif dokument för fullständig inbjudan.
Sista anmälningsdag 23 mars 2020

Datum:
2020-04-07
Tid:
08.00-15.30
Plats:
Arvika Näringslivscentrum
Pris:
2500
Medlemsföretag:
Arvika Näringslivscentrum, ANC
Kontaktperson:
Jennie Baumann
Telefon:

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail