Medlemmar – Kalender | 2018-01-16

Diplomutbildning - Leda i förändring

I denna utbildning kommer vi arbeta med hur du kan leda människor i förändring eller förändringsprojekt från idé till avslut.

Du kommer att få konkreta verktyg hur du bemöter motstånd som alltid uppstår i förändring samt ge en tydlig struktur hur du kan leda människor i förändringsprojekt.

Upplägg:

Målsättningen är att utmana dig, både i din yrkesroll och som individ, under utbildningen. Pedagogiken bygger på att du skall få uppleva, reflektera och utvecklas för att förbereda dig inför nya utmaningar och för att få tillgång till nya verktyg.

Som kursdeltagare krävs en egen insats i form av eget arbete mellan kurstillfällen och aktivt deltagande vid kurstillfällena. Hela utbildningen ska ses som en process där kunskap, träning och insikter hur du agerar som ledare gör dig till en mer medveten ledare i förändring.

Efter utbildningen ska du:

-Ha kunskap kring hur människor reagerar i förändringsprocesser
-Ha fått förståelse kring de olika utvecklingsstadierna i en grupp.
-Ha kunskap i hur mål och belöningar skapar motivation
-Ha fått verktyg hur du bemöter motstånd vid förändringar
-Ha verktyg och kunskap hur du ger feedback som förändrar och utvecklar
-Ha fått verktyg hur du genomför en fokuseringsprocess som tar dig ur förvirringen
-Ha fått verktyg och kunskap hur utvärdering ger människor möjligheten att lära sig av sina erfarenheter och utveckla sig själva och verksamheten

Förkunskapskrav

Inga, men du kommer få ut mest av kursen om du har jobbat som ledare i någon form i en organisation, verksamhet eller projekt.

Omfattning

Utbildningen omfattar 15 timmar under 5 st tillfällen och lektionspassen sker kl 13.30 – 16.30 i Klara Kompetensers lokaler på Våxnäsgatan i Karlstad samt på Karlstad Business center i Inre hamn, Karlstad.

Kurslitteratur

”Förändringens Hus – att leda förändringsprojekt från idé till avslut”
Claes Beckman & Erik Alquist
Kurslitteraturen ingår i kursavgiften

Datum: 2018-01-16
Tid: 13:30
Plats: Våxnäsgatan 4
Pris: 9.900 kr
Kontaktperson: Eva Solberg
Telefon: 070-5738642
Mailadress: eva@solevaeducation.se
Webbplats: http://karlstadbusinesscenter.se/kbcevent/attledaiforandring.html

Information & anmälan

2018-01-16, 13:30

Våxnäsgatan 4

Pris: 9.900 kr

Eventanmälan

  • Jag samtycker till att de bilder som tas under träffen och där jag deltar, får användas i Handelskammaren Värmlands sociala medier, nyhetsbrev, webb, app och tryckta material så som verksamhetsberättelse etc.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail