2017-09-20

Kalender och Nyheter

Ekonomisk internkommunikation

På vilket sätt kommuniceras ekonomi till icke ekonomer. Vem behöver vilken information. Hur tillhandahålla information.

Paketering och visualisering. Det diskuterar vi på nästa nätverksträff med Ekonomi N1 – nätverket för dig som arbetar med ekonomi i ledande befattning, företrädesvis i större värmländsk organisation.

 

Tid: Onsdag 20 september 2017, kl 07.40
Plats: Karlstad Business Center
Pris: Fritt för medlemmar i Ekonomi N1
Kontaktperson: Stefan Ahlmark
Telefon: 0703595400
Mail: stefan@karlstadbusinesscenter.se
Webbplats: http://karlstadbusinesscenter.se/kbcevent/ekonomiskinternkommunikation.html

 

Läs alla Medlemmars kalenderinlägg
jail