Medlemmar – Kalender | 2017-12-07

Föreläsning: Hälsans betydelse för framgång och lönsamhet

Anställdas hälsa blir allt viktigare vad gäller företagets image, lönsamhet och attraktionskraft i rekryteringen av nya medarbetare. Det är inte enbart individen som gynnas av en god hälsa utan den är även avgörande för företagets vinst och framgång.

Carolinn Arneng har en bakgrund som internationellt lic. personlig tränare med ett genuint intresse för hälsa, ledarskap och organisationsutveckling. Med en bakgrund som PT och en gedigen utbildning inom sociologi, med inriktning ledarskap och organisation, har Carolinn stor kunskap och erfarenhet av hälsans betydelse för framgång och lönsamhet.

Under föreläsningen ”hälsans betydelse för framgång och lönsamhet” belyser Carolinn bland annat:

* Hälsan i dagens samhälle
* Kostnad eller investering
* Vinster med en god hälsa och ett fungerande hälsoarbete
* Hälsofrämjande åtgärder och insatser
* Hälsofrämjande ledarskap

Vi förbereder det nya året med ny kunskap, inspiration och tips på hur vi kan gå tillväga för att arbeta med hälsan på arbetsplatsen och hur det i sin tur bidrar till framgång och lönsamhet både för individ och företag.

Varmt välkommen!

Datum: 2017-12-07
Tid: 17.30-19.00
Plats: Karlstad Business Center
Pris: 200
Kontaktperson: Carolinn Arneng
Telefon: 0722005857
Mailadress: carolinn@chefiosledarskap.se
Webbplats: http://chefiosledarskap.se/forelasning/halsans-betydelse-framgang-och-lonsamhet/

Information & anmälan

2017-12-07, 17.30-19.00

Karlstad Business Center

Pris: 200

Eventanmälan

  • Jag samtycker till att de bilder som tas under träffen och där jag deltar, får användas i Handelskammaren Värmlands sociala medier, nyhetsbrev, webb, app och tryckta material så som verksamhetsberättelse etc.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail