Medlemmar – Kalender | 2018-11-21

Gigekonomi - ett seminarium om den nya arbetsmarknaden

Välkommen på ett seminarium där vi får besök av Håkan Mildh Svensson, som diskuterar och lär oss mer om framtidens arbetsmarknad, dess utmaningar och möjligheter. Håkan är en visionär grundare av konsultbolaget Berotec och expert på gigekonomin.

Han har byggt upp Sveriges största bolag med bara gigare genom att samla personer som delar värderingar och brinner för samma syfte. Genom att erbjuda dessa ca 270 personer en modell som innebär work-life balance på riktigt har han även lyckats attrahera och behålla talanger med väldigt eftertraktade kompetenser.

Gigekonomin växer snabbt, både i Europa och USA och kommer påverka oss alla. Istället för att vara anställd ”gigar” man, dvs jobbar som konsult i projekt och tillfälliga anställningar. Att ha en möjlighet att balansera arbetsliv och privatliv är en av de stora drivkrafterna för att lämna den traditionella anställningen. Fler vill äga sin tid och inte bara låta jobbet styra. Samtidigt är utvecklande uppdrag och spännande utmaningar viktigt för den typiske gigaren. Berotecarna jobbar i något som Håkan valt att kalla Gig Economy 2.0 – att giga tillsammans, för att få ut det bästa av de båda världarna.

Både du som arbetsgivare och du som arbetstagare kommer behöva anpassa dig till de stora förändringarna som sker på arbetsmarknaden. Vi bjuder därför in dig för att dels lyssna till Håkan men också för att diskutera möjligheter och utmaningar som uppstår när gigarna tar mer och mer plats.

Läs mer här!

Anmäl dig här!

Datum: 2018-11-21
Tid: 17:30
Plats: Karlstad Innovation Park
Medlemsföretag: Berotec
Kontaktperson: Janne Erlandsson
Mailadress: Jan.Erlandsson@berotec.se
Webbplats: www.berotec.se/event/

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail