Medlemmar – Kalender | 2019-12-03

Installatörsutbildning - Solceller

Arvika Näringslivscentrum, ANC

Till dig med viss erfarenhet av installation av solceller
Installatörsutbildning – Solceller
Tre dagar på Glava Energy Center 3, 4 och 5 december 2019. kl. 09.00 – 17.00

Välkommen till Glava Energy Center vid Glafsfjordens strand i det vackra Värmland.
Vi är ett ledande centrum för innovationer inom solenergi med den modernaste utbildnings-utrustningen för att göra dig till en duktig solcellsinstallatör.

Bakgrund:
Behovet av solcellsinstallatörer ökar kraftigt i Sverige nu och de kommande åren. Marknaden fördubblas varje år och bristen på utbildad personal är stor. Branschen är ny och behöver säkra hög kvalitet i installationsarbetet för att den positiva utvecklingen ska fortsätta.

Kursens syfte:
Syftet med kursen är att göra dig till en bättre installatör av solcellsanläggningar kvalitetsmässigt, ekonomisk och tekniskt.

Du lär dig att koppla teoretisk kunskap till praktiskt installationsarbete. Du får kompetens att genomföra det praktiska arbetet och en teoretisk förståelse för hur du ska göra och varför.

Kursens mål:
Efter avslutad kurs ska Du ha fått nödvändiga kunskaper för att utifrån ritning kunna installera och montera solceller fackmannamässigt för att säkra bra funktion och säker drift. Installationen ska trygga garantier och klara krav från försäkringsbolag, elsäkerhetsverk, brandmyndigheter mm.

Kursinnehåll:
Första dagen får ni den teoretiska bakgrund ni behöver för att göra rätt. Dag 2 ägnar vi halva dagen åt praktiska case. Dag 2 eftermiddag samt dag 3 åt praktisk träning av olika montagesystem innan vi sammanfattar och drar lärdom av vår träning.

• Solcellsanläggningens funktion. Grundläggande ellära – AC och DC.
• Solcellsteknik och systemlösningar.
• Koppling till byggnadens övriga energisystem.
• Batterier och lagringssystem.
• Dimensionering av solcellsanläggning för enskild byggnad.
• Installation av växelriktare och kabelförläggning.
• Kundservice – Stöd och bidrag till installation. Rotavdrag och solcellsstöd.
• Att arbeta säkert
• Montage av solceller på mark. Teori och praktik.
• Montage av solceller på tak. Teori och praktik.
• Tydlig guide för en lyckad installation.

Se bifogad fil för fullständigt utbildningsinnehåll, pris och anmälan. Sista anmälningsdag 22 november 2019.

Som en aktivitet i det gränsöverskridande Interreg-projektet har ecoINSIDE2 med Arvika kommun som projektägare utvecklat ett utbildningskoncept för en 3-dagar lång installatörsutbildning vid GEC

Information & anmälan

2019-12-03, 09.00-17.00

Glava Energy Center

Pris: 8990:-

Eventanmälan

  • Jag samtycker till att de bilder som tas under träffen och där jag deltar, får användas i Handelskammaren Värmlands sociala medier, nyhetsbrev, webb, app och tryckta material så som verksamhetsberättelse etc.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail