Medlemmar – Kalender | 2019-05-24

Sogeti Smart Workday - Ledningssystem i Office 365

Sogeti Sverige AB

Under många år har vi hjälpt organisationer med att implementera ledningssystem för att uppfylla de behov och krav som ställs på verksamheter. Detta gäller både i det dagliga arbetet men även långsiktigt vilket hjälper er att uppfylla kvalitetsmål, öka avkastning och slutligen ge nöjdare och mer lojala kunder. Ni kanske står inför en ISO-certifiering eller behöver ett modernare systemstöd för att underlätta upprätthållandet av era certifieringar?

Vårt ledningssystem, Sogeti Smart Workday, innebär att era processer visualiseras med klickbara processbilder och styrda verksamhetsdokument blir mer tillängliga. För medarbetarna blir policys, rutiner, instruktioner och checklistor enkelt att hitta för respektive process samt att ni kan vara säkra på att rätt version av dokumenten används. Med Sogeti Smart Workday blir det också lättare att samarbeta både vid utförandet såväl som uppdateringen av styrande dokument. Sen att ledningssystemet är tillgängligt via ert intranät, mobila enheter och i offline läge är en självklarhet. Med Sogeti Smart Workday får ni en plattform som är lätt att hantera och vidarutveckla efter era framtida behov eftersom det baseras på Office 365, SharePoint och Microsoft Teams.
Kom och inspireras och ta del av hur vi kan stötta er i hur man lyckas med ledningssystem. Vi ger även praktiska tips kring hur införandet kan se ut från start till mål.

Målgrupp:
För dig som är nyfiken på eller planerar att skapa ett nytt ledningssystem eller kanske göra förändringar i ert nuvarande ledningssystem.

AGENDA
•Inledning
•Sogeti Smart Workday
•Demo
•Införande och priser
•Frågor

Välkommen!

Datum:
2019-05-24
Tid:
08:00-09:00
Plats:
Sogeti, Karolinen, Norra Klaragatan 18, Karlstad
Pris:
Kostnadsfritt
Medlemsföretag:
Sogeti Sverige AB
Kontaktperson:
Sofia Tönnberg
Telefon:

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail