Medlemmar – Kalender | 2020-03-12

Systematiskt Brandskyddsarbete - SBA

Arvika Näringslivscentrum, ANC

INBJUDAN TILL HALVDAGSUTBILDNING 12 mars 2020, 08.15–12.15 PÅ ARVIKA NÄRINGSLIVSCENTRUM

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för ditt företag.
Det är ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Personal som är ansvarig för verksamheten inom företaget är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet. Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget.
MÅLGRUPP
 Rektorer, enhetschefer, personalchefer
 Anställda som arbetar med brand-, skydds- och/eller säkerhetsfrågor
 Företag, myndigheter och föreningar
 Brandskyddsansvarig
 Brandskyddsombud
 Brandskyddskontrollant

Se bif dokument för fullständig inbjudan.
Sista anmälningsdag 5 mars 2020.

Datum:
2020-03-12
Tid:
08.15-12.15
Plats:
Arvika Näringslivscentrum
Pris:
1895:-
Medlemsföretag:
Arvika Näringslivscentrum, ANC
Kontaktperson:
Jennie Baumann
Telefon:

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail