Medlemmar – Kalender | 2018-04-19

Utbildning: Anläggningsskötare Brandlarm

Nu kommer det ytterligare ett tillfälle under våren för utbildning anläggningsskötare brandlarm.

Utbildningen vänder sig till den person på företaget som är ansvarig för brandlarmet och de personer som ska utföra månads- och kvartalsprov av brandlarmet. Utbildningen är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens regler. Kursmål för utbildningen anläggningsskötare brandlarm

Efter genomförd utbildning ska du som deltagare:

  • Ha kännedom om regelverk kring brand- och utrymningslarm.
  • Förstå brand- och utrymningslarmets uppbyggnad och funktion.
  • Förstå omfattning av erforderliga skötsel- och underhållsåtgärder.
  • Kunna ansvara för brandlarmanläggning och att skötsel och underhåll utförs.
  • Kunna arbeta systematiskt för att minska risken för onödiga larm.
  • Ha förmåga att hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar samt utföra månads- och kvartalsprov.

Datum: 2018-04-19
Tid: 08.30 - 16.30
Plats: Securitas Sverige AB, Infanterigatan 37, Karlstad
Pris: 2 995 kronor exklusive moms per deltagare.
Kontaktperson: Anders Grass
Telefon: 010-470 18 57
Mailadress: anders.grass@securitas.se
Webbplats: https://www.securitas.se/utbildning/brandsakerhet/
Dokument: https://www.handelskammarenvarmland.se/wp-content/uploads/gravity_forms/4-885dc139d59a7050235887fbb341ad9a/2018/03/.utbildning_anlaggningsskotare_brandlarm.pdf

Information & anmälan

2018-04-19, 08.30 - 16.30

Securitas Sverige AB, Infanterigatan 37, Karlstad

Pris: 2 995 kronor exklusive moms per deltagare.

Eventanmälan

  • Jag samtycker till att de bilder som tas under träffen och där jag deltar, får användas i Handelskammaren Värmlands sociala medier, nyhetsbrev, webb, app och tryckta material så som verksamhetsberättelse etc.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail