2017-09-27

Kalender och Nyheter

Utbildning – Grundutbildning i MI, Motivational Interviewing

Utbildning – Grundutbildning i MI, Motivational Interviewing,
 Heldagar, 27-29 september kl. 09.00-16.00

Upplägg och innehåll

Grundutbildningen fördelas på 3 heldagar.

Utbildningen i korthet
Under utbildningen kommer du att få förståelse och praktisk tillämpning av motiverande samtal. Vi varvar teorier med praktiska övningar för att du ska känna dig bekväm med metoden. Förhållningssättet i MI lägger grunden för ett gott bemötande och det goda samtalet.

Moment:
• Teori om MI-metoden, historik
• MI – en evidensbaserad metod
• Varför MI?
• MI-andan; förhållningssätt, strategier och färdigheter. Förstå, träna och tillämpa förhållningssättet
• Visar/förmedlar empati och guidning i samtalet
• Reflektivt lyssnande
• Rulla med motstånd
• Träning i grundläggande kommunikations- och samtalsfärdigheter (Öppna frågor, Affirmationer, Reflektivt lyssnande, Sammanfattningar) för att kunna tillämpa de fyra kärnområdena
• Teori och träning i att arbeta med olika former av klient/patientprat
• Förändringsprocessen
• Dialog istället för föreläsning
• Förändringsprat – att höra, locka fram och förstärka
• Skapa diskrepans – gapet mellan oförändrat läge kontra ett önskat framtida läge
• Fällor/Vägspärrar
• Ambivalensutforskning och andra strategier för ambivalensbearbetning. Hur man känner igen och kan förebygga motstånd
• Att arbeta med åtagande och förändringsplan
• Skapa struktur i samtalet
• Kodning och återkoppling av det egna MI – utförandet. Betydelse av kodning av samtal och återkoppling (påvisad evidens/empiri)

Utbildare: Kajsa Bellman Blomberg HumaNova Utbildning AB.

Anmälan senast 8 september 2017.

 

Tid: Onsdag 27 september 2017, kl 09.00-16.00
Plats: Arvika Näringslivscentrum
Pris: 6700:-
Kontaktperson: Eva Svensson
Telefon: 0570-749217
Mail: eva.svensson@aanc.se

 

Dokument
Ladda ner mer information »

 

Läs alla Medlemmars kalenderinlägg
jail