Medlemmar – Kalender | 2020-03-25

Utvecklande Ledarskap

Din Utveckling

Att vara chef är en befattning och position. Ledarskap handlar om relation och förtroende. Det handlar om din förmåga att stötta och konfrontera, skapa engagemang och motivera, och hur du själv blir en trovärdig förebild som lever företagets eller organisationens värderingar. Utvecklande ledarskap är en utbildning som får dig att växa som ledare.

Teori och forskning
Utvecklande ledarskap bygger på omfattande vetenskapliga studier, bland annat vid Försvarshögskolan. Utvecklande Ledarskap är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen vilket också innebär ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet. Det är också det ledarskap som forskarna anser är mest effektivt för att leda 80- och 90-talisterna. Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003

Utbildningen ger dig personligen
– Kunskap om modellen Utvecklande Ledarskap och praktisk träning i ledarbeteende.
– Personlig feedback via en enkät som utvärderar dina ledarbeteenden, som du själv, närmaste chef och dina medarbetare svarat på.
– Förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga.
– Ökad självinsikt med bekräftelse på dina styrkor och medvetenhet om hur du kan utvecklas vidare
– En konkret personlig plan i syfte att utveckla ditt ledarskap.
– Stöd från handledare och andra kursdeltagare.
– Erfarenhetsutbyte med ledare från andra organisationer och företag.

Fördelar för organisationen
– Mer effektiva processer.
– Ger ökade möjligheter för medarbetare att utvecklas.
– Grupper och ledare som fungerar bättre tillsammans.
– Ett öppet och mer tillåtande arbetsklimat.
– Attraktivare som arbetsgivare – ett bra rykte sprider sig!

Målgrupp
Kursen vänder sig till chefer och ledare som har ambitionen att utveckla sitt ledarskap. Den är öppen för deltagare från olika organisationer. Gruppen blir ett värdefullt framtida nätverk.

Tid och plats
Grundkursen genomförs i internatform 25-27 mars på Krokstad Herrgård och åtföljs av två separata fördjupningsdagar 23 april samt 28 maj i Karlstad.

Datum:
2020-03-25
Tid:
9.30
Plats:
Krokstad Herrgård
Pris:
24 500.-
Medlemsföretag:
Din Utveckling
Kontaktperson:
Synnöve Orebjörk
Telefon:

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail