2017-09-27

Kalender och Nyheter

Utvecklande Ledarskap

Att vara chef är en befattning och position. Ledarskap handlar om relation och förtroende. Det handlar om din förmåga att stötta och konfrontera, skapa engagemang och motivera, och hur du själv blir en trovärdig förebild som lever företagets eller organisationens värderingar.Utvecklande ledarskap är en utbildning som får dig att växa som ledare.

Teori och forskning

Utvecklande ledarskap bygger på omfattande vetenskapliga studier, bland annat vid Försvarshögskolan

Utvecklande Ledarskap är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen vilket också innebär ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet. Det är också det ledarskap som forskarna anser är mest effektivt för att leda 80- och 90-talisterna. Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003.

Utbildningen ger dig personligen

– Kunskap om modellen Utvecklande Ledarskap och praktisk träning i ledarbeteende. Personlig feedback om ditt ledarskap.
– Förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga.
– Ökad självinsikt med bekräftelse på dina styrkor och medvetenhet om hur du kan utvecklas vidare
– En konkret personlig plan i syfte att utveckla ditt ledarskap.
– Stöd från handledare och andra kursdeltagare.
– Erfarenhetsutbyte med ledare från andra organisationer och företag.

Fördelar för organisationen

– Mer effektiva processer.
– Ger ökade möjligheter för medarbetare att utvecklas.
– Grupper och ledare som fungerar bättre tillsammans.
– Ett öppet och mer tillåtande arbetsklimat.
– Attraktivare som arbetsgivare – ett bra rykte sprider sig!

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och ledare som har ambitionen att utveckla sitt ledarskap. Den är öppen för deltagare från olika organisationer. Gruppen blir ett värdefullt framtida nätverk.

De två första dagarna genomförs i internatform, lunch till lunch
med två övernattningar 27-29 september på Krokstad Herrgård och åtföljs av två uppföljningsdagar 3 november och 1 december då vi träffas på vårt kontor på Våxnäsgatan 4 i Karlstad.

Kursen hålls i ett samarbete mellan Synnöve Orebjörk, Din Utveckling och Mats Lundqvist Next Level: http://www.nextlevel.se

Läs mer om innehåll och upplägg i den bifogade PDF:en.
Tveka inte att höra av dig om du har frågor!

 

Tid: Onsdag 27 september 2017, kl 12.00
Plats: Krokstad Herrgård, Säffle
Pris: 19 500:-
Kontaktperson: Synnöve Orebjörk
Telefon: 0733459685
Mail: synnove@dinutveckling.eu
Webbplats: http://www.dinutveckling.eu

 

Dokument
Ladda ner mer information »

 

Läs alla Medlemmars kalenderinlägg
jail