Medlemmar – Kalender | 2019-03-21

Vänerting

Det har ännu en gång blivit dags att samlas till Vänerting och vi hoppas att du kommer.
Tillsammans med andra föreningar, organisationer och företag med ett intresse för Vänern får du chansen att planera framtida insatser, byta erfarenheter och framförallt hitta inspiration.

Vänerting är ett samarbete med Vänerregionens Näringslivsråd, Region Värmland, Karlstad Kommun, Västra Götalandsregionen, Vänersamarbetet, samt Europeiska Jordbruksfonden.

DAG 1 – TORSDAG 21 MARS

10.30 Registrering och fika
11.00 Årsmöte Vänersamarbetet
12.00 Lunch
13.00 Välkomna!Frida Pettersson, 2e vice ordförande kommunstyrelsen,
Karlstads kommun, Bjarne Olsson, Ordförande
Vänersamarbetet13.10
Senaste nytt från Vänersamarbetet
Laila Gibson, Verksamhetssamordnare,
Vänersamarbetet
13.30 Lake Vänern Grand Tour
Madeleine Norum, projektledare Vänersamarbetet
14.00 Varumärket Vänern – hur används det?
Johanna Hansson och Marc Manchec, Bozzanova
14.30 Fika
15.00 Vänerrådet – för en hållbar lösning av
Vänerns vattenreglering
Håkan Alexandersson, Länsstyrelsen Västra Götaland
15.20 Samförvaltning Vänern – hållbar fiskeförvaltning
Jonas Andersson, Länsstyrelsen Värmland
15.50 Avslutning
16.30 Mötestider
Konstituerande styrelsemöte Vänersamarbetet
Fiskeområde Vänerns årsmöte
18.20 Samling vid Stadshotellet för gemensam
avfärd till Mariebergsskogen
18.30 Middag och utdelning av Vänerstipendiet
Restaurang Terrassen, Mariebergsskogen

DAG 2 – FREDAG 22 MARS

09.00 Registrering och fika
10.00 Välkomna!
Kalle Alexandersson, Kristinehamns
kommun/Vänersamarbetet
Senaste nytt om Vänersjöfarten och
andra infrastruktursatsningar
Jörgen Kock, Ahlmark Lines AB/Vänerregionens
Näringslivsråd
Ingela Larsson, Handelskammaren Värmland
Mattias Landin, Region Värmland
Peter Berggren, Valmet
Göran Lidström, Vänerhamn
10.40 Planering av nya slussar i Trollhättan
Bertil Hallman, Trafikverket
11.00 Möjligheter med pråmtrafik på
Vänern och Göta älv
Johan Lantz, Avatar Logistics AB
och Vendela Sandén, SSPA
11.20 Mälarhamnar – utveckling och samverkan
Carola Alzén, Mälarhamnar AB
11.50 Avslut
12.00 Lunch

Anmälan

Senast måndagen 11 mars. KLICKA HÄR OCH ANMÄL DIG
Anmälningsformuläret finns även på www.vanern.org/aktuellt

Datum:
2019-03-21
Tid:
10:30
Plats:
Elite Stadshotellet Karlstad

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail