Arbetsmarknadsbarometern Q1 2019

Svenska arbetsgivare förväntar sig en fortsatt ökad efterfrågan på arbetskraft under första kvartalet 2019 med en sysselsättningstrend på +5 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer. Arbetsgivare i norra Sverige rapporterar regionens starkaste prognos sedan 2010, och även byggbranschen lämnar en stark jobbprognos på +12 procent.

– Arbetsmarknadsbarometern visar att arbetsgivare överlag tror på en positiv start på året, samtidigt som kompetensbristen ställer ökade krav på att tänka nytt kring rekrytering. De främsta orsakerna till kompetensbristen är att arbetsgivare får in för få ansökningar, samt att sökande saknar konkreta yrkeskunskaper och tillräcklig erfarenhet, säger Lars Forseth, vd ManpowerGroup.

Svenska arbetsgivare förväntar sig en stabil takt för jobbtillväxten med en sysselsättningstrend på +5 procent, och fem av sex regioner rapporterar positiva jobbprognoser. Sysselsättningstrenden har minskat jämfört med föregående kvartals prognos som låg på +8 procent, men är relativt stabil i jämförelse med motsvarande period förra året.

Historisk prognos från norra Sverige

Arbetsgivare i Norrland lämnar en jobbprognos på +15 procent, vilket är den starkaste siffran för regionen i undersökningens historia. Av storstadsregionerna förväntas fler jobb i både Stockholm-Uppsalaregionen och i Västsverige, medan arbetsgivare i Skåne rapporterar en negativ jobbprognos på -6 procent.

Läs mer:

  • Läs Arbetsmarknadsbarometern i sin helhet här
  • Ladda ner rapporten ”ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer” här
  • Ladda ner faktablad här

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail