Dags att söka Klimatklivet!

Klimatklivet är ett investeringsstöd för klimatsmarta åtgärder i företag - klimatinvesteringar som kommer att stärka ditt företags konkurrenskraft både nu och i framtiden.

Så passa på nu – sök stödet hos Naturvårdsverket och nästa ansökningsperiod är 27 augusti till 27 september 2018.

Det handlar om ökade hållbarhetskrav från omvärlden, ökade kostnader för fossila bränslen och inte minst om goodwill.

Du kan söka stöd för tillexempel att:

  • fasa ut fossil energi genom energikonvertering,
  • anlägga biogasanläggningar för fordonsbränsle,
  • tillvarata spillvärme eller deponigas,
  • anlägga tankstationer för förnybara drivmedel,
  • installera laddstationer för elfordon,
  • minska mängden avfall genom cirkulära system,
  • investera i fordon som drivs med ickefossila bränslen.

Under 2018 kommer totalt 1,7 miljarder kronor att delas ut i Klimatklivet!

De åtgärder som har störst chans att få stöd är de som skapar störst klimatnytta – alltså de åtgärder som ger störst bestående minskningen av utsläpp per investerad krona. Om en åtgärd sprider ny teknik, introducerar nya lösningar på marknaden och har en positiv påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning så är det också positivt.
Ett företag kan få stöd för 30 – 70 procent av sin investeringskostnad, beroende på vilken typ av åtgärd som ska genomföras.

Mer information finns på:

Naturvårdsverkets webbplats, www.naturvardsverket.se/klimatklivet
Länsstyrelsen Värmlands webbplats,
www.lansstyrelsen.se/varmland/foretag/miljo/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod

På Länsstyrelsen Värmland hjälper vi er gärna med att diskutera åtgärder och besvara frågor, tveka inte att ta kontakt.

Kristina Rebane
Projektledare för energi och klimat, Länsstyrelsen Värmland

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail