2018-02-08

Kalender och Nyheter

EN UNIK EFFEKT SOM EKONOMILEVERANTÖR

Karlstad Business Centers KBC Member Nya Ekonomikompetens framhåller i sitt senaste nyhetsbrev fördelar de har tack vare att man har arbetsplatser på KBC.

Man poängterar följande.
– genom att ha kontorsmiljön baserad på aktivitetsbaserat koncept går det helt enkelt inte att arbeta på annat sätt än Digitalt & Kundnära.
– på KBC har Nya Ekonomikompetens en arbetsmiljö där alla anställda dagligen möter både kunder och andra företag vilket skapar en unik och kundnära ökad möjlighet till förståelse för en rad olika verksamheter, dess utmaningar, möjligheter etc.
– genom att hålla till på KBC kan Nya Ekonomikompetens personal på ett både naturligt och otvunget sätt aktivt delta i olika nätverk och samband vilket skapar relationer och gör medarbetarna till viktiga rådgivare för andra företag på KBC.
– Nya Ekonomikompetens får också en klar kostnadsfördel jämfört med andra leverantörer tack vare KBC. För varje ny anställd behöver man endast budgetera ytterligare knappt 2 ksek för allt kring kontor, förvaring, kaffe, internet, poolbil, träning, möbler, arbetsplatser, mötesrum och mycket mer.

Vi på Karlstad Business Center stimuleras mycket av de positiva effekter både Nya Ekonomikompetens såväl som andra kunder får genom att vara en del av vår hållbara delningsekonomi.

 

Kontaktperson: Stefan Ahlmark
Telefon: 0703595400
Mail: info@karlstadbusinesscenter.se
Webbplats: http://nyaek.se/fokus/digitaltochkundnara.html

 

Läs alla Medlemmars nyheter
jail