Installatörsutbildning - Solceller

Arvika Näringslivscentrum, ANC

Till dig med viss erfarenhet av installation av solceller
Installatörsutbildning – Solceller
Tre dagar på Glava Energy Center 17, 18 och 19 mars 2020. kl. 09.00 – 17.00

Välkommen till Glava Energy Center vid Glafsfjordens strand i det vackra Värmland.
Vi är ett ledande centrum för innovationer inom solenergi med den modernaste utbildnings-utrustningen för att göra dig till en duktig solcellsinstallatör.

Bakgrund:
Behovet av solcellsinstallatörer ökar kraftigt i Sverige nu och de kommande åren. Marknaden fördubblas varje år och bristen på utbildad personal är stor. Branschen är ny och behöver säkra hög kvalitet i installationsarbetet för att den positiva utvecklingen ska fortsätta.

Kursens syfte:
Syftet med kursen är att göra dig till en bättre installatör av solcellsanläggningar kvalitetsmässigt, ekonomisk och tekniskt.

Du lär dig att koppla teoretisk kunskap till praktiskt installationsarbete. Du får kompetens att genomföra det praktiska arbetet och en teoretisk förståelse för hur du ska göra och varför.

Kursens mål:
Efter avslutad kurs ska Du ha fått nödvändiga kunskaper för att utifrån ritning kunna installera och montera solceller fackmannamässigt för att säkra bra funktion och säker drift. Installationen ska trygga garantier och klara krav från försäkringsbolag, elsäkerhetsverk, brandmyndigheter mm.

Kursinnehåll:
Första dagen får ni den teoretiska bakgrund ni behöver för att göra rätt. Dag 2 ägnar vi halva dagen åt praktiska case. Dag 2 eftermiddag samt dag 3 åt praktisk träning av olika montagesystem innan vi sammanfattar och drar lärdom av vår träning.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail