Klimatklivet stärker ditt företags konkurrenskraft!

Klimatklivet är ett investeringsstöd för klimatsmarta åtgärder i företag – klimatinvesteringar som kommer att stärka ditt företags konkurrenskraft både nu och i framtiden. Konkurrenskraften ökar genom större möjligheter att möta hållbarhetskrav från omvärlden, minskade kostnader för energi och fossila bränslen, omställning till klimatsmart teknik och inte minst genom goodwill. Så passa på nu – du söker stödet hos Naturvårdsverket och nästa ansökningsperiod är 27 augusti till 27 september 2018.

Du kan söka stöd för att till  exempel:

  • fasa ut fossil energi genom energikonvertering,
  • genomföra energieffektiviseringar,
  • bygga biogasanläggningar för fordonsbränsle,
  • tillvarata spillvärme eller deponigas,
  • anlägga tankstationer för förnybara drivmedel,
  • installera laddningsstationer för elfordon,
  • minska mängden avfall genom cirkulära system,
  • investera i fordon som drivs med ickefossila bränslen.

Under 2018 kommer totalt 1,7 miljarder kronor att delas ut i Klimatklivet!

De åtgärder som har störst chans att få stöd är de som skapar störst klimatnytta – alltså de åtgärder som ger störst bestående minskningen av utsläpp per investerad krona. Om en åtgärd sprider ny teknik, introducerar nya lösningar på marknaden och har en positiv påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning så är det också positivt.

Ett företag kan få stöd för 30 – 70 procent av sin investeringskostnad, beroende på vilken typ av åtgärd som ska genomföras.

Ansökan om stöd från Klimatklivet sker i ett digitalt verktyg på Naturvårdsverkets webbplats när ansökningsperioden är öppen. Under 2018 kan du ansöka mellan 27 augusti – 27 september.

 

Mer information finns på:

Kristina Rebane
Projektledare för energi och klimat, Länsstyrelsen Värmland

kristina.rebane@lansstyrelsen.se eller 010-224 72 19

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail