2017-09-05

Kalender och Nyheter

Ledarskap på distans

Fler och fler företag blir platsoberoende. Och beroende av att kunna erbjuda just platsoberoende anställningar. Det medför nya utmaningar kring ledarskapet både vad gäller medarbetaransvar såväl som åtaganden för chefen och organisationen som helhet.

Ledarskap på distans i nästa Leader N1
Just ledarskap på distans är temat på Leader N1:s nästa nätverksträff. Leader N1 är ett affärsnätverk bestående idag av närmare 20-talet Värmländska företag (t.ex. Swedbank, Goodtech, Värmlands Bil, Rejlers mfl.). Deltagarna är kvalificerade ledare med upp till (ca) 20-talet medarbetare man har direkt arbetsledande ansvar för.

 

Kontaktperson: Stefan Ahlmark
Telefon: 0703595400
Mail: stefan@karlstadbusinesscenter.se
Webbplats: http://nyaek.se/fokus/personal/index.html

 

Läs alla Medlemmars nyheter
jail