2017-10-06

Kalender och Nyheter

Medarbetarägande istället för företagspensionering

Lönsamma företag riskerar att pensioneras. Detta kan undvikas genom att medarbetarna tar över företaget.

Utanför storstadsregionerna är cirka 70 procent av Sveriges småföretagare (1-49 anställda) äldre än 50 år. Faktum är att 35 % av företagarna redan passerat pensionsåldern. Konsekvensen är att lönsamma företag riskerar att pensioneras tillsammans med ägarna.

Ägarskiften sker vanligen genom att släktingar, vänner eller partners tar över företaget. Alternativt att man hittar en extern köpare till företaget. Men många ägarskiften misslyckas då man inte hittar nya ägare. Detta är särskilt vanligt på mindre orter och på landsbygden. Den affärsmodell vi vill lyfta fram kan förhindra att lönsamma företag läggs ner och utgår från medarbetarövertagande, eller åtminstone att en majoritet av de anställda tar över företaget.

Medarbetarna äger företaget

Företaget blir då ett medarbetarägt kooperativt företag. Vad är då ett medarbetarägt kooperativt företag? Alla kooperativ bygger på demokratiska principer om lika mycket ägande bland medlemmarna. Konsumentkooperativ känner du säkert till om du har handlat på Coop eller OK eller om du är medlem i en bredbandsförening eller bostadsrättsförening. För medarbetarägda kooperativ är de demokratiska principerna desamma.

Företaget kan ha många anställda, men det är enbart medlemmarna som äger företaget och beslutar om dess förvaltning via föreningens valda styrelse. Man delar glädje och risker och den eventuellt uppkomna vinsten. Vill du ha mer information om hur medarbetarägda kooperativ organiseras och startar kan du kontakta oss på Värmlandskooperativen, http://www.varmland.coop/.

 

 

Kontaktperson: Leif Thyrén
Telefon: +46 54 18 37 40
Mail: leif@varmland.coop
Webbplats: http://www.varmland.coop/

 

Film
Se film »

 

Läs alla Medlemmars nyheter
jail