Nu lanseras Värmlands första hälsonätverk!

Anställdas hälsa blir allt viktigare vad gäller företagets image, lönsamhet och attraktionskraft i rekryteringen av nya medarbetare. Det är inte enbart individen som gynnas av en god hälsa utan den är även avgörande för företagets vinst och framgång.

Med hjälp av Chefios Hälsonätverk får du förutsättningarna du behöver för att lyckas med arbetet för en friskare arbetsplats. Som deltagare i Chefios Hälsonätverk får du ta del av kunskap, inspiration och goda exempel som visar hur du kan gå tillväga för att främja en god hälsa på arbetsplatsen.

Idag kan vi ständigt ta del av nya forskningsrapporter som visar den goda hälsans positiva effekter. Trots att intresset för hälsa och medvetenheten om dess positiva effekter är större än någonsin fortsätter antalet sjukskrivningar i Sverige att öka.
En rapport från 2017 (Försäkringskassan) visar att sjukskrivningarna i Sverige under 2015 kostade 57 miljarder kronor, en siffra som fortsätter att stiga. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är psykisk ohälsa ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen. Den psykiska ohälsan står idag för 46 % av alla långtidssjukskrivningar och från 2011 till 2017 har siffran ökat med 129 %.

Arbetsgivare är skyldiga enligt lag att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där hälsoarbetet är en viktig del. För att bromsa utvecklingen av ohälsan i samhället behöver vi öka medvetenheten om problemet och utveckla strategier för att främja en god hälsa och frisknärvaro. Med hjälp av Chefios Hälsonätverk får du värdefulla kontakter, idéer och kunskap som ger dig bättre förutsättningar att lyckas med arbetet för en friskare arbetsplats!

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail