RAPPORT: Ekonomichefernas syn på framtidens ekonomiavdelning

KBC

Karlstad Business Centers affärsnätverk för ekonomichefer i Värmland, Ekonomi N1, arbetade fram en bild av hur ekonomiavdelningen kommer att förändras på 5 års sikt.

Områden man tittade på

Arbetet med framtidsbilden baserades på olika områden. Dels ekonomiavdelningen generellt. Där tittade man t.ex. på graden av digitalisering, hur platsoberoendet påverkar utförandet och i vilken grad ekonomiavdelningen väntas öka/minska som kontrollfunktion respektive servicefunktion.

Ett spännande område

Ett av de mest spännande områdena inom ekonomifunktionen är själva redovisningsområdet. Där spår man att det kommer att hända mycket som kommer att frigöra personella resurser. Något som i sin tur möjliggör arbetsinsatser på mer värdeskapande ekonomidelar. Öppnar affärsmöjligheter. Ekonomi genomsyrar alla delar i en verksamhet och det är viktigt att inte limitera möjligheterna duktiga ekonomer kan medverka till. Något som idag blir fallet när man måste lägga mycket tid på ren redovisning.

Kompetensförskjutning

Vidare ser ekonomerna att kompetensförskjutningen kommer att vara påtaglig mot mer IT-relaterad kompetens. I takt med att de personella resurserna blir mer och mer inriktade på affärsanalys och rådgivning, ökar kraven på att kunna hantera större datamängder och korsbefrukta information mellan olika system i syfte att mer och mer skapa prediktiva beslutsunderlag.

Systemkostnaderna ökar

Även om inte systemkostnaderna spås öka i någon högre grad, tror ekonomerna att organisationerna kommer att behöva sats något mer pengar än idag. Lite beroende på var i systemutvecklingen företaget befinner sig. De som redan idag ligger bra med kommer att ha nytta av att molnbaserade lösningar i hög grad utvecklas och förfinas utan att kostnaderna ökar för respektive kund. Detta tack vare att antalet användare ökar vilket i sin tur skapar större ekonomi för systemutvecklarna.

Är du intresserad av rapporten i dess helhet? Maila gärna till: kontakt@nyaek.se så mailar vi (självklart kostnadsfritt) gärna rapporten till dig.

 

Kontakt

Stefan Ahlmark, Karlstad Business Center
0703595400
stefan@karlstadbusinesscenter.se

Läs rapporten här!

Medlemsföretag:
KBC
Kontaktperson:
Stefan Ahlmark
Telefon:

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail