Småföretagar N1 - Nu kan du anmäla Dig

Nu kan du som är vd/ledare i ett Värmländskt småföretag (1-15 anställda) anmäla dig till ett affärsnätverk till 100% inriktat på företagandet.

Nätverket är ett oberoende nätverk som drivs av Karlstad Business Center i syfte att du som deltagare skall lära känna andra småföretagare i Karlstad/Värmland. Ha utbyte. Tillföra. Lära av varandra.

Nätverkets olika teman och datum för träffar är fastställda för ett helt år framåt och kommer att handla om ’Att expandera’, ’Egen/andras motivation’, ’Prissättning och paketering’ etc.

Anmälan görs via bifogad länk. Välkommen som medlem i SMÅFÖRETAGAR N1.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail