Snabb sänkning av energikostnaderna!

AFRY

En förändrad verksamhet innebär inte alltid full reduktion av energikostnaderna. Inom industriell verksamhet, kommersiella lokaler och hotellverksamhet är ofta den så kallade baslasten en stor och betydande del av energianvändningen. Vi på AFRY har över 100 energiingenjörer placerade runt om i landet som kan hjälpa er att snabbt sänka energikostnaderna.

Struktur, snabbhet och erfarenhet är viktigt för att kapa kostnaderna kopplad till baslasten och det är här AFRY kan bidra, antigen genom stöd eller utbildning av din driftsorganisation eller helt på egen hand beroende på hur just dina förutsättningar och behov ser ut.

Med struktur menas förutom metodik för att på ett effektiv sätt hitta de största energiförlusterna, att man tydligt och enkelt dokumenterar de åtgärder som utförs ute i anläggningen så man snabbt kan återställa anläggningen till full drift när så krävs.

För att säkerställa att ni känner er trygga med att vår insats ger verklig effekt på er totala kostnadsbild har vi tagit fram ett erbjudande skräddarsytt för de utmaningar som råder nu.

Som kund betalar ni initialt bara 50% av vår normala timtaxa för energioptimeringar, resterande del faktureras i efterhand då vi påvisat en kostnadsreduktion kopplat till baslasten!

För att följa energianvändningen och påvisa reduktionen använder vi energistatistik från energibolagen tillsammans med våra uppföljningsverktyg.

Medlemsföretag:
AFRY
Kontaktperson:
Mattias Nordlund
Telefon:

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail