2017-09-01

Kalender och Nyheter

Sökes: varuägare med import- och exportvolymer

Med Trafikverkets positiva besked om slussarna och fortsatt handelssjöfart på Vänern i åtanke önskar vi komma i kontakt med er varuägare som har import- och exportvolymer som är överflyttningsbara från landsväg till sjöfart.

Pilotprojekt GOTA bygger på att starta upp en feederslinga som trafikerar Göta älv och Vänern mellan Kristinehamns hamn och Göteborgs hamn. Projektet har blivit upptaget som en demonstrator i EU Projektet NÖKS II, där vi just nu gör en ”genomförbarhets analys” samt kartlägger de moment som krävs för ett litet entreprenörsdrivet sjöfartsföretag att gå från affärsplan till driftsättning. Ambitionen är att avsluta projektfasen Q3 2017 och målet med projektet är att starta trafik under hösten 2017.

SERVICEGRAD OCH FREKVENS FRAMFÖR VOLYM. Trafiken är tänkt att bedrivas med ett mindre havsgående fartyg för att ge flexibilitet och redundans i logistiksystemet, så att eventuella störningar kan kringgås med alternativa hamnar till Göteborg. Planen är att fartyget skall klara av 2 rundresor per vecka, men det finns eventuell möjlighet till ytterligare en resa per vecka vid behov.

IMPORT OCH EXPORT VOLYMER. Det arbete som nu pågår är framförallt inriktat på att identifiera och balansera godsvolymer i tillräcklig skala för att ocean rederierna skall vara villiga att öppna containerdepå i Kristinehamn. Vi är därför intresserade av att komma i kontakt med medlemmar i Handelskammaren Värmland som har/kan ha import och/eller export i container via Göteborgs hamn idag. Vi som ligger bakom projektet har en lång och gedigen erfarenhet från sjöfartsnäringen i stort och när- och kust-sjöfart i synnerhet.

Vi sätter stort pris på om ni höra av er till oss ang era flöden alternativt att ni vill veta mer om projektet eller har frågor kring det tveka inte att kontakta oss på: www.seadvise.se

Kristofer Andrén kandren@seadvise.se +46 733 881020

Lars Rexius lrexius@seadvise.se +46 761 778890

 

Kontaktperson: Kalle Alexandersson
Mail: kalle.alexandersson@kristinehamn.se

 

Läs alla Medlemmars nyheter
jail