Ställ om till fossilfritt

Vill du och din verksamhet vara med i ett projekt om fossilfria transporter? Då har du chansen nu. Vi söker nu samarbetspartner bland kommuner och företag. Deltagarna får genom projektet olika former av stöd för att ställa om verksamheten.

Under 2018 har Region Värmland arbetat fram projektförslaget Fossil Free Fleet (F3) tillsammans med Kunnskapsbyen Lilleström inom hållbara transporter. Det är ett så kallat Interreg-projekt med deltagare i Sverige och Norge.

I Sverige gäller från och med 2018 det så kallade klimatpolitiska ramverket, som för första gången sätter lagkrav bakom de mål om fossilfrihet som funnits antagna sedan en längre tid. I dagsläget ställer det krav på att transportsektorns utsläpp av koldioxid ska minska med 70 procent till år 2030. En rad viktiga styrmedel har under 2018 kommit på plats men det räcker inte. Omställningstakten går alldeles för långsamt om vi ska nå uppsatta mål. Det är mycket arbete kvar för att få en större utbredelse av både infrastruktur och fordon.

Målet i F3 är att få regioner, kommuner och näringsliv i området att öka tempot i omställningsarbetet till en fossilfri fordonsflotta.

Region Värmland söker nu värmländska kommuner och företag som är intresserade av att medverka och medfinansiera projektet. Du kan medfinansiera med egen tid och/eller kontanta medel.

Detta får du som deltagare

  • Genomföra resvaneundersökningar för en arbetsplats i företaget eller organisationen.
  • Möjlighet att få handfasta verktyg och processtöd för ett strukturerat arbete att ställa om egna transporter i företaget eller organisationen.
  • Aktivt stöd och vägledning för att förändra resandet till och från arbetet.
  • Konsultstöd för att sätta upp egna mål för övergången till fossilfria transporter.
  • Konsultstöd i att upprätta en konkret handlingsplan för era åtgärder.
  • Möjlighet att samverka och utbyta erfarenheter med andra företag och organisationer.
  • Möjligheter att studera nya teknologier för era transportfordon eller arbetsfordon.
  • Ta del av eller i demonstrationsprojekt.
  • Delta på studieresor.

Ansökan från Region Värmland skall skickas till Interreg den 15 februari 2019. Projektstart blir under våren 2019 och projekttiden är 3 år. Läs mer i bifogade projektbeskrivningen.

Kontakt

Är du/ni intresserade och vill veta mer kontakta:

Dag Hallén, Region Värmland
dag.hallen@regionvarmland.se
070-2376514

Vi behöver ditt svar före 31 januari.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail