Stärk ditt företag - energieffektivisera!

Länsstyrelsen erbjuder stöd och råd för en energieffektiv och hållbar utveckling i små och medelstora företag. Energieffektivisering kan ge minskade kostnader, ökad konkurrenskraft, stärkt varumärke och ett hållbart företag för framtiden.

Genom att energieffektivisera kan ditt företag ha en hållbar produktion som minskar din energiförbrukning eller ökar din produktion för samma kostnader. Det leder till en tillgång av mer energi i samhället utan att öka energiproduktionen. Du kan vara med och bidra till Sveriges energi och klimatmål och medverka till att minska klimatförändringen.

Energieffektivisering handlar om att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för både ditt företag och för ett hållbart samhälle.

Vilket stöd passar ditt företag?

Vilka stöd som passar ditt företag beror på energianvändningen. Läs mer om vilka möjligheter som finns för just ditt företag på Energimyndighetens webbplats www.energimyndigheten.se/nrp – Klicka på rubriken Om satsningen.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland hjälper dig gärna vidare och ditt företag är särskilt välkommet att delta i ett energieffektiviseringsnätverk tillsammans med andra företag, där ni kan få stöd och råd av en energiexpert? Kontakta Länsstyrelsen Värmland, vi hjälper dig tillrätta.

Maria Jepson
Länsstyrelsen Värmland
010-224 72 09
maria.jepson@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/foretag/miljo/energi-och-klimat.html

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail