Stark tillväxt för Värmlands besöksnäring under första kvartalet 2018

2018 har börjat mycket bra för besöksnäringen i Värmland. Övernattningsstatistiken för mars månad släpptes nyligen av Statistiska Centralbyrån och Värmland uppvisar en ökning av antal gästnätter med 45 procent jämfört med mars 2017. 

Under första kvartalet 2018 har Värmland haft totalt 668 000 gästnätter vilket motsvarar en ökning med 35 procent jämfört med första kvartalet i fjol.
Vi har sett en markant ökning av antalet gästnätter både från utländska besökare med 31 procent och från svenska gäster med 36 procent. Detta kan jämföras med motsvarande ökning för Sverige som helhet där den totala ökningen var 7 procent under det första kvartalet varav de utländska gästnätterna ökade med 15 procent och de svenska med 5 procent.
Statistiken inkluderar boende på hotell, stugbyar, campingar, vandrarhem och privat förmedlade stugor men exkluderar övernattande i egna fritidshus, via Airbnb och boende hos släkt och vänner.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail