Stark tillväxt i Värmlands besöksnäring under våren

Nu har Tillväxtverket och SCB släppt de preliminära siffrorna för den svenska turismomsättningen under våren. Antalet gästnätter inom besöksnäringen fortsätter att öka i Sverige och Värmland ökar mer än riket i genomsnitt.

Under april 2017 ökade antalet gästnätter i Värmland med 19% jämfört med april 2016. Motsvarande ökning för Sverige som helhet var 9%. Sett till första tertialet 2017 jämfört med 2016 ökade antalet gästnätter i Värmland med 7,7% medan motsvarande ökning för hela Sverige var 4,5%. I siffrorna ingår inte privat förmedlade stugor och lägenheter, besökare hos släkt och vänner eller i övernattande i egna fritidshus. De marknader som ökar mest för Värmlands räkning under första tertialet 2017 jämfört med samma period 2016 är Sverige (+12%), Tyskland (7,8%), Nederländerna (+6,5%) och Danmark (6,2%).

Besöksnäringen skapar stora intäkter och ökade med 6% under 2016 till 296 miljarder kronor. Exportvärdet är dubbelt så stort som järn- och stålexporten (51 miljarder 2016), och ökar snabbare än Sveriges totala export. Under 2016 spenderade utländska besökare 119,6 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer 176,4 miljarder kronor i Sverige.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail