Ta emot en studerande på LIA

Plushögskolan AB

Vill du vara säker på att ditt företag hittar de nya talangerna först? LIA kan vara lösningen! Ta emot studerande på LIA.

För dig som företag innebär det att du har möjlighet att ta emot en eller flera studerande under en längre period (antalet veckor beror på utbildning). LIA är en utmärkt rekryteringsväg där både studerande och företag har möjlighet att prova ett samarbete utan att förbinda sig till en anställning.

Att vara ett LIA-företag är kostnadsfritt och de studerande är försäkrade under hela utbildningen, både inom och utom Sveriges gränser. Det som krävs av er som LIA-företag är engagemang, bra arbetsuppgifter, rätt arbetsredskap och en handledare som ni själva utser för att både ni som företag och den studerande ska få ut så mycket som möjligt av tiden.

Vi erbjuder våra LIA-företag möjligheten att komma på handledarträff. Syftet med träffen är att ge en introduktion till vad det innebär att ta emot en LIA-studerande.

Kommande LIA-perioder

Är du i behov av nyrekrytering eller tillfälliga extra resurser? Nu närmar sig LIA-perioder på Affärshögskolan för de studerande som läser yrkeshögskoleutbildningen Affärsinriktad redovisningsekonom i Karlstad.
Vecka 6 – 19 (2020)

Om Affärsinriktad redovisningsekonom

Affärsinriktad redovisningsekonom är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning som bedrivs av Affärshögskolan i Karlstad. Under utbildningen får de studerande fördjupad kunskap inom redovisning, bokslut, deklarationsarbete, handelsrätt och beskattningsrätt. De får även övergripande kunskap om lönehantering. Dessutom kommer de att få praktisk erfarenhet av bokföring och redovisning, då de kontinuerligt arbetar med olika affärssystem under studietiden.

Intresserad av ett lönsamt samarbete?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
Anders Ellström, utbildningsansvarig
076-100 10 58
anders.ellstrom@plushogskolan.se
Affärshögskolan Gustaf Anders Gata 13 Karlstad

Referenter – Affärsinriktad Redovisningsekonom

Innehållet i utbildningen har skapats av företag i branschen. De personer som ingår i ledningsgruppen och kan berätta om utbildningen är bl a:

Mattias Ahlstedt, Grant Thornton AB, Tel 070 – 5340019
Henrik Klasa, Ekonomernas hus AB, Tel 070 – 8925960
Jonas Nilsson, LR Revision och Redovisning,  Tel 070 – 5628606
Adam Wahlund, Aspia AB,  Tel 010 – 2127676
Yeo Dahlström, Stanza AB,  Tel 010 – 4565561

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail