Värmländska företag går samman för att utveckla friskare arbetsplatser!

Trots att intresset och medvetenheten om hälsans positiva effekter är större än någonsin har antalet sjukskrivningar ökat kraftigt de senaste åren. Det är framförallt den psykiska ohälsan som ökat, vilket är en negativ trend som det inte längre går att blunda för.

Det är nu dags att bromsa utvecklingen av sjukfrånvaro och istället forma arbetsplatser med hög frisknärvaro, lönsamhet och framgång!
Som en del i detta viktiga arbete lanserar Chefios nu ett hälsonätverk där du som deltagare får förutsättningarna du behöver för att lyckas med arbetet för en friskare arbetsplats.

Nätverksstart: Tisdagen den 29 maj kl. 8.30 – 10.00.

Varmt välkommen!

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail