Visit Värmland beviljas medel till nytt projekt av Europeiska regionalfonden

Visit Värmland blev under torsdagen beviljade medel till ett nytt projekt för att utveckla besöksnäringen i Värmland.

Målet med projektet är att öka konkurrenskraften och tillväxten hos värmländska besöksnäringsföretag i en snabbt växande global besöksindustri och att öka antalet besökare till Värmland. Detta kommer göras genom aktiviteter inom b la marknadsbearbetning, affärsutveckling och digitalisering.

– Vi är mycket glada över att vår ansökan blev beviljad. Detta betyder att vi kan fortsätta att utveckla Värmland som destination genom insatser till företag som är verksamma inom besöksnäringen, säger Visit Värmlands vd Jonas Jacobsson.

– Mycket glädjande är även att vi nu kan fortsätta det viktiga digitaliseringsarbetet som vi påbörjat, att vi kommer kunna börja bearbeta Kina och UK som nya geografiska marknader och börja arbeta med ett för Värmland relativt obearbetat område, måltidsturism, fortsätter Jonas.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail